Stäng
Språk
Meny

Nya innehav: Ambea, Academedia och MTG

Stockholmsbörsen fortsatte den starka inledningen på året med en uppgång om 3,0 procent i februari, småbolagsindex utvecklades något starkare med en uppgång om 3,5 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 1,9 procent.

Under månaden har några innehavsförändringar skett. Bland annat har Cloetta, Embracer och Atrium Ljungberg avyttrats. Vissa av de tidigare största innehaven har minskats för att göra plats åt nya innehav.

Ett av de nya innehaven är Ambea, där ser vi en icke cyklisk aktie som handlas på låga multiplar samtidigt som vi förväntar oss en vinsttillväxt under flera år framöver. Ett annat bolag vi har adderat på ett liknande tema är Academedia, där vi dessutom tror att deras digitala satsning kommer ge avkastning kommande år och är något som marknaden missat.

Flera aktier i dator- och mobilspelsbranschen har haft en volatil månad. Det finns stort överlapp mellan ägarna i vissa av bolagen och vi tror ett för stort fokus har hamnat på förvärvad tillväxt utan att man synar bolagen närmre. Fonden har som nämnt avyttrat Embracer och i stället har MTG adderats, där vi ser möjlig tillväxt från flera ben och tror att en öppning av samhällena mot hösten kommer få fart på Esporten igen.

Av de nya bolag som adderats till portföljen under året var det extra roligt att se NCAB leverera dels en stark kvartalsrapport under februari, dels ännu ett förvärv av hög kvalitet där det dessutom finns tydliga synergier. Aktien steg 17 procent under månaden.

Under månaden har bland andra NCAB, Peab, Elanders och Bufab bidragit positivt, medan Nordic Entertainment, Scandi Standard och Systemair bidragit negativt.

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Två nya innehav i december
Carnegie Småbolagsfond

Två nya innehav i december

Generellt har vi svårt att hitta fastighetsbolag med stark risk reward. Med stark kursutveckling för sektorn under 2021, mycket drivet av multipel, har börsen börjat prisa upp de bolag som...

Mattias Montgomery 7 januari 2022
G5 och Fortinova nya innehav i November
Carnegie Småbolagsfond

G5 och Fortinova nya innehav i November

Under månaden adderades G5 som ett nytt innehav. En spelutvecklare som fokuserar på kvinnor 35+ som är stark framför allt inom match-3 spel och hidden object. Vi ser flera vinstdrivare...

Mattias Montgomery 6 december 2021
Överlag starka rapporter i oktober
Carnegie Småbolagsfond

Överlag starka rapporter i oktober

Flera av fondens innehav rapporterade sina tredje kvartal under månaden. De flesta rapporterna kom in över förväntan. Vi följer kvartalsrapporterna och uppdaterar vår vy, men försöker samtidigt att hålla ett...

Mattias Montgomery 2 november 2021