Stäng

Nya innehav: Ambea, Academedia och MTG

Stockholmsbörsen fortsatte den starka inledningen på året med en uppgång om 3,0 procent i februari, småbolagsindex utvecklades något starkare med en uppgång om 3,5 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 1,9 procent.

Under månaden har några innehavsförändringar skett. Bland annat har Cloetta, Embracer och Atrium Ljungberg avyttrats. Vissa av de tidigare största innehaven har minskats för att göra plats åt nya innehav.

Ett av de nya innehaven är Ambea, där ser vi en icke cyklisk aktie som handlas på låga multiplar samtidigt som vi förväntar oss en vinsttillväxt under flera år framöver. Ett annat bolag vi har adderat på ett liknande tema är Academedia, där vi dessutom tror att deras digitala satsning kommer ge avkastning kommande år och är något som marknaden missat.

Flera aktier i dator- och mobilspelsbranschen har haft en volatil månad. Det finns stort överlapp mellan ägarna i vissa av bolagen och vi tror ett för stort fokus har hamnat på förvärvad tillväxt utan att man synar bolagen närmre. Fonden har som nämnt avyttrat Embracer och i stället har MTG adderats, där vi ser möjlig tillväxt från flera ben och tror att en öppning av samhällena mot hösten kommer få fart på Esporten igen.

Av de nya bolag som adderats till portföljen under året var det extra roligt att se NCAB leverera dels en stark kvartalsrapport under februari, dels ännu ett förvärv av hög kvalitet där det dessutom finns tydliga synergier. Aktien steg 17 procent under månaden.

Under månaden har bland andra NCAB, Peab, Elanders och Bufab bidragit positivt, medan Nordic Entertainment, Scandi Standard och Systemair bidragit negativt.

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad
Carnegie Småbolagsfond

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad

Några bolag har tillkommit och några lämnat under månaden. Hexpol är ett nytt innehav där vi ser potential på flera tidshorisonter. Till att börja med ser vi nedpressade förväntningar inför...

Mattias Montgomery 7 maj 2021
Nytt kapitel för Ratos
Carnegie Småbolagsfond

Nytt kapitel för Ratos

I slutet av månaden tog fonden in Ratos som ett av de största innehaven. Vi tror att marknaden helt glömt bort bolaget, som för tio år sedan gick från att...

Mattias Montgomery 6 april 2021
Nya innehav i NCAB, Nobina och Inzile
Carnegie Småbolagsfond

Nya innehav i NCAB, Nobina och Inzile

Stockholmsbörsen inledde året med en uppgång om 4,0 procent i januari, småbolagsindex utvecklades svagare med en nedgång om 1,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 2,1 procent. Under månaden har fonden...

Mattias Montgomery 3 februari 2021