Stäng

Nya innehav: Assa Abloy, Vestas Wind Systems och TSMC

Fonden avkastade 8,3 procent under månaden och har därmed gått upp 8,8 procent hittills i år. Bäst avkastande sektorer var finansbolag samt stabila konsumentvaror, som båda hade en genomsnittlig avkastning efter valutaeffekter på över 10 procent.

Bäst avkastande aktier var Cisco Systems (+15,2 procent), Deutsche Telekom (+14,2 procent) och Nestlé (+10,9 procent). Cisco är ett bra exempel på ett tryggt teknikbolag som handlas till en mycket attraktiv värdering efter att hamnat lite i glömska de senaste åren. Generellt handlas många av de mer traditionella teknikbolagen fortsatt förvånansvärt attraktivt, väldigt långt från de mer utmanande värderingarna vi ser inom mer spektakulära tekniksektorer som exempelvis elbilar.

Under månaden investerade fonden i tre nya innehav; Assa Abloy, Vestas Wind Systems och Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Assa Abloy är ett svenskt industribolag som har en mycket stark marknadsposition inom lås där ökad digitalisering nu höjer inträdesbarriärer och även återkommande serviceintäkter. Vestas är en global marknadsledare inom vindkraftverk, en marknad vars andel av global energiproduktion väntas växa från ca 5 procent till 25 procent de kommande 30 åren. TSMC är världens största producent av halvledare med stark tillväxt, hög lönsamhet och en dominerande marknadsposition i en bransch som utmärks av en kombination av ökande efterfrågan och höga inträdesbarriärer. Alla tre bolagen är bra exempel på trygga framtidsbolag, det vi kallar kvalitetsbolag, idealiska för långsiktigt ägande. Likt många av våra portföljbolag är alla tre bolag globala marknadsledare, en nyckelfaktor för långsiktig lönsamhet.

Fondens inriktning på mer konjunkturokänsliga bolag har sedan start levererat såväl överavkastning som risksänkning relativt globala aktieindex. Strategin gör att vi får en stabilare och tryggare resa där vi inte fullt ut hänger med i snabba uppgångar för att sedan håller emot bättre i nedgångar. Ur ett relativt värderingsperspektiv fortsätter portföljen att handlas utan premiumvärdering mot aktiemarknaden, trots starkare nyckeltal avseende tillväxt, lönsamhet och risk.

Mer om fonden