Stäng

Nya innehav i NCAB, Nobina och Inzile

Stockholmsbörsen inledde året med en uppgång om 4,0 procent i januari, småbolagsindex utvecklades svagare med en nedgång om 1,4 procent. Carnegie Småbolagsfond minskade med 2,1 procent. Under månaden har fonden bytt förvaltare från Viktor Henriksson till Mattias Montgomery.

NCAB har adderats under månaden. Bolaget har en lönsam position som mellanhand på marknaden för mönsterkort där de länkar samman företag i väst med tillverkare i Kina. Vi ser flera anledningar till att den starka tillväxten senaste åren bör fortsätta, inte minst genom förvärv. NCAB kan integrera och hitta synergier i förvärvsobjekt till skillnad från flera av Stockholmsbörsens övriga bolag med hög förvärvstakt.

Nobina är ett nytt innehav som är icke cykliskt och högutdelande. Bussoperatören har hittills klarat sig galant genom pandemin och visat att de tillhandahåller en viktig tjänst som upphandlande organisationer är beredda att stödja. Vi vill komma åt den stabila utdelningen men också potentialen från förvärv via den starka balansräkningen.

”Fonden har också fått ett nytt, litet, innehav i Inzile som är i en tidig fas men med en stor potential.”

Fonden har också fått ett nytt, litet, innehav i Inzile som är i en tidig fas men med en stor potential. Inzile utvecklar arbetsfordon för stadsnära trafik där det är hårt tryck från flera håll att använda elektriska fordon. Vi tycker att Inzile, med en färdig och bevisad produkt som redan genererat uppföljningsordrar från stora kunder, förtjänar en helt annan värdering.

I januari avyttrades det lilla innehavet i Annehem som delades ut från Peab i december samt det mindre innehavet i Billerudkorsnäs. Tillsammans utgjorde de två innehaven mindre än 1% av fonden vid årets start. Fabege har avyttrats då vi trots en låg värdering saknar anledningar till att investerare ska handla upp bolaget. Vi tror att det finns bättre investeringar att göra i andra fastighetsbolag.

Nordic Paper har utvecklats starkt under Januari tack vare en rapport som överträffade förväntningarna och höjde utdelningen mer än väntat. Även Elanders släppte en stark rapport där lönsamhetsförbättringarna ser ut att bära frukt.

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad
Carnegie Småbolagsfond

Fyra anledningar varför Amasten är för lågt värderad

Några bolag har tillkommit och några lämnat under månaden. Hexpol är ett nytt innehav där vi ser potential på flera tidshorisonter. Till att börja med ser vi nedpressade förväntningar inför...

Mattias Montgomery 7 maj 2021
Nytt kapitel för Ratos
Carnegie Småbolagsfond

Nytt kapitel för Ratos

I slutet av månaden tog fonden in Ratos som ett av de största innehaven. Vi tror att marknaden helt glömt bort bolaget, som för tio år sedan gick från att...

Mattias Montgomery 6 april 2021
Nya innehav: Ambea, Academedia och MTG
Carnegie Småbolagsfond

Nya innehav: Ambea, Academedia och MTG

Stockholmsbörsen fortsatte den starka inledningen på året med en uppgång om 3,0 procent i februari, småbolagsindex utvecklades något starkare med en uppgång om 3,5 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 1,9...

Mattias Montgomery 3 mars 2021