Stäng
Språk
Meny

Nya namn: Storskogen och Svenska Handelsfastigheter

Under maj månad droppade de sista kvartalsrapporterna in och vi kan konstatera att bolagen överlag har kommit med stabila rapporter med få negativa överraskningar.

Det har varit kontinuerlig hög aktivitet i primärmarknaden och intresset hos investerarna är i de allra flesta fall stort. Den ackumulerade emitterade volymen av företagskrediter hittills i år är större än den var både förra året och året dessförinnan. Sektormässigt är det fastigheter som dominerar. Vi såg inga stora förändringar i kreditmarginalerna, utan de ligger fortsatt på komprimerade nivåer då marknaden fortfarande är stark och stabil. Carnegie Investment Grade fick en positiv utveckling i maj.

”Ett nytt namn är Storskogen som är ett investmentbolag som förvärvar små- och medelstora bolag inom bland annat handel och industri. De emitterade sin första obligation med en löptid på 3 år.”

Fonden deltog i ett antal emissioner under månaden. Ett nytt namn är Storskogen som är ett investmentbolag som förvärvar små- och medelstora bolag inom bland annat handel och industri. De emitterade sin första obligation med en löptid på 3 år. Ett annat nytt namn är Svenska Handelsfastigheter som fokuserar på handelsplatser knutna till livsmedel och lågprisbutiker, med hyresgäster som ICA, Coop, Elgiganten och Rusta. De har en BBB- rating från NCR och emitterade en 4-årig obligation som betalar Stibor +150 punkter. Vi passade även på att förlänga oss i några befintliga namn i portföljen som vi gillar och vill ha fortsatt exponering mot. Dessa var Arla, fastighetsbolaget FastPartner, Volvo Treasury och Nibe som alla emitterade obligationer i maj. Nibe ser vi som särskilt intressant ur ett hållbarhetsperspektiv med sitt fokus på hållbara energilösningar för hemmet. De emitterade en 5 årig obligation som betalar Stibor +85 punkter.

Sommaren är äntligen här och så småningom kommer semesterlugnet att infinna sig på marknaderna. Tills dess är det troligt att vi fortsatt kommer se en hög aktivitet i primärmarknaden.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

SSAB uppgraderas till Investment Grade

SSAB uppgraderas till Investment Grade

Vi kastades in i det nya året med höga smittspridningsnivåer, geopolitisk oro mellan Ryssland och Ukraina, samt Fed som signalerar höjda räntor vilket gav upphov till en generell ränteuppgång även...

Mona Stenmark 4 februari 2022
Samtliga fonder öppna för handel igen

Samtliga fonder öppna för handel igen

Här kommer uppdaterad information om öppning av fonderna som vi fredags senarelade för handel. I fredags beslutade Carnegie Fonder att senarelägga handeln i fonder som investerar i företagsobligationer. Som en...

Erik Amcoff 22 mars 2020
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019