Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie All Cap

Nya positioner i Arjo och Coloplast

Februari blev en stark börsmånad där breda Stockholmsbörsen steg med fyra procent. Småbolag fortsätter att underprestera där Carnegies Small Cap Index steg med en procent under månaden, där det framför allt var fastigheter som tyngde.

Kvartalsrapporterna fortsatte rulla in under månaden och vi såg generellt en lite svagare orderingång än väntat, samtidigt som kassaflöden genomgående varit bra. Samtidigt vittnar många bolag om att lagerjusteringar hos underleverantörer börjar avta och ser mer optimistiskt på andra halvan av året än tidigare.

Bland fondens rapporterande bolag vill vi särskilt lyfta fram Tobii Dynavox med en intäktsökning på 30 procent, stärkt bruttomarginal och mer en fördubblat resultat per aktie. Bolaget ser positivt på framtiden där penetration och utbildning hos förskrivare fortsatt är lågt och börjar visar på skalbarhet i verksamheten. Bolaget hade även en kapitalmarknadsdag under månaden där de lanserade nya finansiella mål och höjda tillväxtmålet från 10 procent till 20 med en rörelsemarginal över 15 procent. Även Hexagon levererade en stark rapport under månaden där de stärkte kassaflödet ordentligt efter ett par kvartal av svaga kassaflöden. Bolaget har en hög teknisk verkshöjd och är väl positionerade för att dra nytta av nuvarande marknadstrender.

Under månaden har fonden tagit nya positioner i medicinteknikbolagen Arjo och Coloplast. Arjo är verksamma inom patienthantering, hygien och sjukvårdssängar. Sjukvården har varit under stor press till följd av pandemin och belastningsskador är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador inom vården, därför ser vi en långsiktig potential i att förbättra arbetsmiljön inom vården med hjälp av lyftar. Coloplast är marknadsledande tillverkare av produkter inom ostomi, kontinens och sårvård med ett särskilt fokus på kronisk vård. I stora delar av världen är tillgången till bra produkter och sjukvård fortsatt begränsad, där bolaget är drivande i att förbättra åtkomsten vilket både leder till stora förbättringar i livskvalitet och även en fin tillväxt. Coloplast har en världsledande organisatorisk styrning och bolaget har en historik av en stark operationell hävstång som stärker marginalerna.

Författare

Anna Strömberg

Msc i Financial Economics. Arbetat i finansbranschen sedan 1998. Hållbarhetsansvarig. Förvaltar Carnegie All Cap.