Stäng

Nyemissionerna är tillbaka

Kreditmarknaden fortsatte att vara relativt stark under april, menar Carnegie Corporate Bonds förvaltare Babak Houshmand och Niklas Edman. Det är delvis drivet av den stora nedgång vi såg i januari och februari samt ECB:s åtagande att börja köpa företagsobligationer i Europa där även eurodenominerade obligationer i Norden skulle kunna vara tillgängliga.

När en centralbank väljer att expandera balansräkningen för att köpa obligationer kommer priset på dessa gå upp naturligtvis.

Långräntor var upp något under månaden men inte på anmärkningsvärda nivåer. Räntekurvan blev något brantare vilket kan bottna i något högre inflationsförväntningar framgent. Marknadsbedömingen är numera ganska enig om att ingen räntehöjning från den amerikanska centralbanken innan sommaren är att vänta vilket också kan bidra till den positiva tongången i risktillgångar. Vi noterar även att kronan har förstärkts både mot dollarn men främst euron, vilket går stick i stäv med Riksbankens enfaldiga försök att håla kronkursen låg och upprätthålla den så viktiga exporten (eller importen av inflation).

Nyemissionsmarknaden har kommit igång på bred front och vi valde att delta i några, däribland Husqvarna, Magnolia Bostad som utvecklar bostadsfastigheter samt Sagax som äger och förvaltar industriella fastigheter. Oljerelaterade bolag har dock fortfarande svårt att söka kapital på marknaden. Carnegie Corporate Bond hade en stark månad och gick upp med 0,57 procent, vilket resulterar i -0,40 procent på året.

Framtiden är alltid svår att förutsäga men ett möjligt utträde ur EU för Storbritannien, ett fortsatt skakigt Grekland och fortsatt expansiva centralbanker underlättar inte. Den senaste tidens starka marknad har minskat yielden något men den ser fortsatt attraktiv i jämförelse med relativavkastningen i andra tillgångslag. I dagens marknad bör fonden generera omkring 3-3,5% per år.

Fler artiklar

Stark månad för ”Corpen” – trots volatil marknad

Stark månad för ”Corpen” – trots volatil marknad

Som vanligt brukar kreditmarknaderna släpa den mer snabbfotade aktiemarknaden. Aktiemarknaden hade en stark återhämtning under slutet av februari medan mars var relativt oförändrad. Däremot var kreditmarknaden väldigt stark och många...

Niklas Edman 2 april 2016
Nyemissioner lyser med sin frånvaro

Nyemissioner lyser med sin frånvaro

Februari fortsatte ungefär lika svagt som januari men återhämtade sig något mot slutet, främst på aktiemarknaden. Detta syntes även i statsräntemarknaderna som föll i början av månaden men trenden bröts...

Niklas Edman 1 mars 2016
Nervsammanbrottet fortsätter

Nervsammanbrottet fortsätter

Januari 2016 började tyvärr riktigt svagt och oro för kinesisk tillväxt och fortsatt geopolitiska spänningar har inte varit positiv för risksentimentet. Börser har fallit på bred front och så även...

Niklas Edman 2 februari 2016