Stäng
Språk
Meny

Nyheterna på hållbarhetstemat har duggat tätt

November månad var nyhetsintensiv och mot slutet letade sig oro tillbaka in i sentimentet. De sista kvartalsrapporterna kom in under periodens första del och vi konstaterade att siffrorna visade på en fortsatt hög efterfrågan men att flaskhalsar och komponentbristen ligger kvar som en våt filt på tillväxten för producerande bolag.

Vi fick starka siffror från exempelvis NCC som levererade en god orderingång och marginal trots inflation i insatsvaror. Situationen kring Cementa är dock fortsatt ett orosmoment. Rapporten visade än en gång på ledningens fokus på lönsamhet och stabilitet. AstraZenecas kom med ett sämre resultat än väntat där högre kostnader drog ner marginalerna för det tredje kvartalet samtidigt som viktigaste produkten Tagrisso inte levde upp till förväntningarna. Vi ser att förklaringen till båda dessa tillkortakommanden ligger i bolagets tillväxtresa och framgångar inom forskning och utveckling vilket stärker vår tro på Astra Zenecas möjligheter att leverera lönsam tillväxt drivet av såväl nya som utökad användning av befintliga preparat. Bolaget behåller också utsikterna oförändrade för året vilket talar också föra att det mer handlar om en tajming fråga än bestående lönsamhetsproblem.

Nyheterna på hållbarhetstemat har också duggat tätt. Priset på utsläppsrätter steg under COP26 mötet i takt med att ambitionerna annonserades kring ett minskat användande av kol, att sätta ett pris och ramverk för handel med utsläppsrätter samt att höja ambitionen och öka takten på omställningen. Energipriserna har stigit stadigt under månaden och påmint om att omställning också innebär vissa utmaningar innan all nödvändig infrastruktur står på plats. Samtidigt fortsätter elektrifieringstemat med oförändrad styrka både i världen och på börsen. I slutet av förra månaden sattes VolvoCars som också äger Polestar på svenska börsen och i USA gjorde Fordbackade Rivian en uppmärksammad börsentré. Slutsatsen är att alla, såväl världssamfundet som privatpersoner både vill och måste investera mer och snabbare för att klara av omställningen samt förbereda oss för en mer volatil prisutveckling på el. ABB, ett av fondens större positioner står väl positionerat för dessa trender och har under månaden haft en stark utveckling.

Mer om fonden

Carnegie All Cap

En fond för dig som vill investera extra hållbart. Carnegie All Cap är en Svanenmärkt fond, med hårda krav och oberoende granskning utförd av Miljömärkning Sverige AB. En så kallad...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En försiktigare konsument
Carnegie All Cap

En försiktigare konsument

Stigande priser på energi, logistik och insatsvaror har fortsatt prägla nyhetsflödet i spåren av kriget i Ukraina och nya nedstängningar i Kina. Den svenska marknaden föll men med stora inbördes...

Anna Strömberg 5 maj 2022
Tillhör du världseliten?

Tillhör du världseliten?

Sverige är världsbäst på fondsparande. För ingenstans i världen är det så vanligt att privatpersoner väljer att investera i just fonder. Hela 76 procent av befolkningen (18–75 år) fondsparar*. Inkluderar...

Kristina Flintull 26 april 2022
Långt ifrån ”business as usual”
Carnegie All Cap

Långt ifrån ”business as usual”

Månaden har fortsatt präglats av fruktansvärd nyhetsrapportering från Ukraina som fört med sig skenande energipriser, ett alltigenom tilltagande inflationstryck och marknadens fiende nummer ett – osäkerhet. Trots detta kan vi...

Anna Strömberg 5 april 2022