Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Nyhetsrik nordisk obligationsmarknad

Maj präglades av press på fastighetssektorn utlöst av SBB som föll handlöst med över 50 procent under månaden. Samtidigt i USA pågick intensiva diskussioner relaterat till skuldtaket som USA formellt slog i redan under januari, där republikanerna och demokraterna försökt komma överens om ett förslag om höjt skuldtak samt minskade federala utgifter för att bromsa in tillväxten på statsskulden, vilket skapade ännu mer oro på marknaden. Stockholmsbörsen föll med 2 procent under månaden samtidigt som den tvååriga räntan steg något.

Cykliska verkstadsbolag föll under månaden där osäkerheten bland investerare fortsatt är stor trots starka orderingångar under Q1. Starkast gick bolag med exponering mot datacenter och elektrifiering, delvis drivet av en väldigt stark guidning från amerikanska Nvidia som spår en väldigt kraftig tillväxt drivet av senaste tidens framsteg inom artificiell intelligens.

Castellums nyemission färdigställdes under månaden och fonden ökade innehavet något. Fonden ökade även innehaven ibland andra Volvo, ABB, Valmet samt Acceleron, och minskade något i Lifco och Atrium Ljungberg.

Nordisk obligationsmarknad har varit nyhetsrik men stabil under månaden och vi har sett många bolag vara aktiva på primärmarknaden som öppnade upp efter kvartalsrapporterna. Från obligationsinnehavens rapporter kan konstaterats att det generellt fortsatt går bra med både växande försäljning och ökad lönsamhet i efterdyningarna av alla prishöjningar som skett senaste året. Föga förvånande vittnar också bolagen om en större osäkerhet framåt där visibiliteten minskar vilket känns rimligt givet marknaden. Vår successiva skiftning av portföljen mot stabilare namn med kortare löptid känns således vältajmad och som exempel investerade vi under månaden i ICA:s nyemission där man emitterade en grön 3-åring på 5 procent årlig kupong. Under månaden annonserade Velliv och Akelius att man nyttjar inlösen av sin utestående obligationer som når sina första call-datum under juli och september.

Aktieandelen är fortsatt något lägre än det historiska snittet och vi ser bra möjligheter att kunna utnyttja flexibiliteten i portföljen och investera i hela kapitalstrukturen när volatiliteten är förhöjd.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.