Stäng
Språk
Meny

Nytillskotten gav extra skjuts

Globala aktier började återhämta sig från de senaste månadernas nedgångar under mars. Rysslands minimala framsteg i Ukraina och påbörjade fredssamtal drev ökad riskaptit, samtidigt som de ökande räntorna pressade obligationspriser och fick ränteinvesterare att flytta kapital till aktier. Amerikanska centralbanken genomförde den första i en rad planerade räntehöjningar i ett försök att få bukt med eskalerande inflation, och det kan röra sig om sex till åtta ytterligare räntehöjningar under året.

Bäst avkastande sektor under månaden var industri, drivet att bra utveckling i nytillskotten Deere & Co och Schneider Electric. Kriget i Ukraina har gett upphov till ett underutbud av en rad olika spannmålsprodukter samt gödselmedel, vilket understryker vikten av att effektivera jordbruk och där spelar Deere en viktig roll. Schneiders rörelse förklaras av samma händelseförlopp, fast på energisidan. Sedan tidigare har det stått klart att om vi ska klara klimatmålen så kommer ökad energieffektivitet vara en viktig faktor. Ska Europa också göra sig kvitt beroendet på rysk olja och gas kommer det inte bara handla om att producera mer egen energi, utan ökad energieffektivitet kommer också vara centralt. Schneider är med det ett bolag som gynnas av två stora strukturella trender; hållbarhet och Europas mål om att minska sitt energiberoende.

Bäst avkastande aktier under månaden var också Deere & Co, följt av läkemedelsbolagen Pfizer och AstraZeneca, även det ett nytt innehav för i år. Faktum är att bland de fem bäst avkastande aktierna under månaden var fyra av de aktier som köptes in under februari (utöver de redan nämnde genererade även Thermo Fisher Scientic stark avkastning).

Under månaden investerade vi ännu ett nytt innehav, det amerikanska teknikbolaget Teradyne. Bolaget har en marknadsledande position inom halvledartester. Marknaden utmärks av en duopolsituation, vilket skapar goda förutsättningar för att man ska kunna bibehålla en hög lönsamhet. Fortsatt digitalisering och ökande efterfrågan på halvledare och industriell automatisering driver samtidigt god långsiktig tillväxt. Efter att lanseringen av nästa generations halvledare försenades tappade aktien mer än 30 procent i värde, vilket gav oss en attraktiv värdering att investera på som hittills gett en avkastning på 3 procent.

Mer om fonden

Fler artiklar

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier
Carnegie Global Quality Companies

Attraktiva värderingar på kvalitetsaktier

Maj inleddes med stora fall på världens börser drivet av oro för såväl högre räntor som sämre konjunktur. Under månaden återhämtades sig sedan många börser när marknaden sänkte förväntningarna om...

Emanuel Furubo 3 juni 2022
Trista försvarare till räddningen
Carnegie Global Quality Companies

Trista försvarare till räddningen

Det blev en svag månad för aktier i april, med de flesta börser i negativt territorium efter kraftiga fall inom teknik- och tillväxtaktier. En kombination av fortsatt konflikt i Ukraina,...

Emanuel Furubo 5 maj 2022
Vad är en kvalitetsaktie?
Carnegie Global Quality Companies

Vad är en kvalitetsaktie?

Banking by Daniel, med Daniel Ljungström, intervjuar Simon Reinius som förvaltar Carnegie Global Quality Companies. Simon berättar hur han agerar som förvaltare i olika sektorer och beskriver vad som kännetecknar...

Kristina Flintull 29 mars 2022