Stäng
Språk
Meny

Nytt budskap från Ingves

Inflationsoron fortsätter att vara det dominerande temat i räntemarknaden och trenden från föregående månad fortsatte med ränteuppställ över hela linjen. Vid Riksbankens möte i slutet av april meddelades att reporäntan nu höjs till 0,25 procent. Ingves och hans direktionskamrater hade gjort sitt bästa för att förbereda marknaden på att den penningpolitiska världen nu såg annorlunda ut jämfört med tiden då den senaste ränteprognosen presenterades. Detta till trots får det ses som ett stort steg att gå från en prognostiserad första höjning 2024 till att nu faktiskt höja till 0,25 procent på efterföljande möte.

Räntebanan ändrades dramatiskt och under 2022 ser nu Riksbanken ytterligare 2 till 3 höjningar. Därefter ser direktionen framför sig att räntan gradvis höjs för att ligga något under två procent om tre år. Avseende tillgångsköpen kommer de att halveras under andra halvåret jämfört med första halvåret och uppgå till 37 miljarder kronor. Beaktat förfall innebär det att Riksbankens innehav nu successivt kommer att minska.

Även om det finns faktorer som internationella råvarupriser och prisrörelser i exempelvis energi och livsmedel som penningpolitiken inte kan påverka har Riksbanken ambitionen att den stramare penningpolitiken ska motverka att inflationen biter sig fast i pris och lönebildning. Den senaste inflationssiffran på 6,1 procent var den högsta siffran i Sverige sedan 1990-talet. Riksbanken förväntar sig att den nya riktningen för penningpolitiken ska leda till att inflationen kommer att vara nära två procent från 2024.

Till portföljen adderade vi mot slutet av månaden en post statspapper med förfall 2031. I slutet av fjolåret var yielden för svenska statsobligationer kring 10-års punkten strax över noll samtidigt som den i slutet av april gått upp till över 1,7 procent. Skillnaden mot den tyska 10-åringen är också större än på länge och även om tyska räntor också rört sig uppåt i år är rörelsen väsentligt större i svensk statslåneränta.

Carnegie Obligationsfond har exponering mot emittenter som håller mycket hög kreditkvalitet. Fonden har lång räntebindning och är därmed exponerad mot rörelser i svensk ränta.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022