Stäng

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader.

Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot kronan fick marknaden att falla räknat i svenska kronor. Egypten fortsatte sin återhämtning. Flera positiva bolagsresultat gav ytterligare stöd till marknaden och sammantaget steg börsen med 8 procent. Den nigerianska marknaden var också stark, trots det försenade valet. Försenade val är inget ovanligt i Nigeria varför marknaden tycktes ta omständigheterna med ro. Bra helårsresultat från flera nigerianska banker under månaden stärkte marknaden ytterligare. Fonden passade på att avyttra samtliga innehav i Nigeria under månaden.

Den egyptiska centralbanken sänkte lite oväntat räntan vilket mottogs positivt. Fondens innehav i bankerna Credit Agricole Egypt och CIB kom med starka årsresultat som fick aktierna att reagera positivt. Credit Agricoles utdelning överträffade de flestas förväntningar vilket också var positivt.

I Sydafrika fortsätter osäkerheten kring det statliga Eskom att skapa osäkerhet kring statsfinanserna och landets kreditvärdighet. I framträdanden av presidenten och finansministern tycks en lösning vara på väg som innefattar dels ett statligt övertagande av en del av skulden, samt en eventuell uppdelning av bolaget i tre delar något som flera ser som positivt. Kreditinstituten har dock ännu inte kommit med någon tydlig åsikt i frågan varför det fortfarande råder en del osäkerhet kring landets kreditvärdighet. Det sydafrikanska valet har beslutats att ske i maj 2019 och förhoppningarna är stora på vad Ramaphosa kan åstadkomma med avseende på reformer om han får ett starkt mandat i valet.

Lucara Diamond meddelade att man hittat ytterligare en stor diamant vilket marknaden reagerade positivt på. Bolaget rapporterade även helårsresultat som var under förväntningarna i framförallt Q4. Däremot verkar kassaflödet vara starkt och delar av den oväntat svaga Q4 kan härledas till avskrivningar. Bolaget återupprepade sin avsikt att behålla utdelningen vilket är positivt.

Fler artiklar

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019
Blandat resultat för Afrikafonden

Blandat resultat för Afrikafonden

November har präglats av makroekonomisk realism. I Sydafrika höjde centralbanken lite oväntat räntan 25 punkter, och S&P meddelade att de stödjer landets försök att stabilisera ekonomin. Sammantaget fick det den...

Karin Fries 5 december 2018