Stäng
Språk
Meny

Nytt grönt innehav i Humlegården

Som väntat fick vi en höjning av reporäntan upp till 0 i samband med mötet i december och Riksbanken avslutar därmed en period av närmare fem år med minusränta. De gjorde inte heller någon justering av räntebanan och det mest dramatiska var kanske att två ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Utöver Per Jansson reserverade sig även den nya ledamoten Anna Breman. Hon ansåg att höjningen borde ha anstått till nästa år och förespråkade därefter en brantare räntebana än den som nu prognostiseras där räntan förväntas vara oförändrad på 0 åtminstone fram till 2022. I linje med tidigare beslut fortsätter Riksbanken köpen av statsobligationer om ett belopp om sammanlagt 45 miljarder under perioden juli 2019 till december 2020.

Längre svenska marknadsräntor rörde sig uppåt under månaden samtidigt som det var mindre rörelser i korta räntor. Stibor avslutade året med en uppgång och stängde på 0,15 procent. Carnegie Likviditetsfond noterade små rörelser med en uppgång om 0,01 procent under december.

Under andra halvan av december minskade som vanligt aktiviteten i primärmarknaden i samband med att jul- och nyårshelgerna närmade sig. I Carnegie Likviditetsfond minskade vi en del i obligationer som utvecklats starkt under året och där vi bedömer att vi inte längre får tillräckligt bra betalt. Exempel på sådana emittenter var Volvo och Stockholm Exergi.

Fastighetsbolaget Humlegården emitterade gröna obligationer under månaden och då vi har en del i namnet sedan tidigare valde vi att förlänga oss genom att sälja av ett innehav med relativt kort tid kvar till förfall och istället få lite bättre betalt genom att köpa en obligation med något längre löptid kvar. Inom bank och finans sålde vi av en mindre post i LF Bank.

Carnegie Likviditetsfond är en fond med förhållandevis låg risk både avseende kredit och ränteexponering. Fonden placerar i obligationer som ger oss exponering mot stat, kommun och bostäder, seniora banker samt stabila bolag inom kategorin för investment grade. Ränterisken kan hållas låg genom att placeringar i huvudsak görs i obligationer med rörlig ränta.

Mer om fonden

Likviditets­fond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 5 april 2020
Selektiva val i Likviditetsfonden
Carnegie Likviditetsfond

Selektiva val i Likviditetsfonden

Mars blev en på många sätt dramatisk månad både här i Sverige och globalt. Osäkerheten kring hur följdeffekterna av coronaviruset kommer att slå mot världsekonomin har drivit upp riskpremien för...

Mikael Engvall 2 april 2020
Förvaltarkommentarer och portföljdata

Förvaltarkommentarer och portföljdata

Det är oroliga tider och därför har vi tagit fram uppdaterade förvaltarkommentarer med tillhörande portföljdata för några av våra fonder, mitt i månaden (vi uppdaterar med fler fonder löpande). Carnegie...

Kristina Flintull 24 mars 2020