Stäng
Språk
Meny

Nytt innehav efter besök i Mexiko

Mona Stenmark och Jan-Olov Olsson besökte Latinamerika i december förra året. Detta har resulterat i ett nytt spännande innehav i Carnegie Emerging Markets, närmare bestämt Arca Continen som är verksam inom dryckesindustrin. Varför tror förvaltarna på just detta bolag? Jan-Olov Olsson berättar varför.

En av anhalterna under Latinamerika-resan i början av december var staden Monterrey i norra Mexiko där flera stora bolag har sina huvudkontor. Två av de bolag som besöktes var Arca Continental och Femsa som båda är verksamma inom dryckesindustrin. Femsa har under tidigare perioder varit ett innehav i Carnegie Emerging Markets och efter vårt besök har vi nu gjort en investering i Arca Continental.  Även om det finns många likheter mellan bolagen så skiljer koncernerna sig åt genom en större diversifiering när det gäller Femsa då en stor del av koncernens omsättning och vinst nu kommer från närbutikskedjan Oxxo med närvaro i många länder i Latinamerika. På dryckessidan är båda bolagen verksamma inte bara i Mexiko utan också i flera andra länder både i och utanför Latinamerika.

Båda bolagen är nära förknippade med Coca-Cola och Femsa är i själva verket det största Coca-Cola franchisebolaget i världen. I Mexiko har Arca och Femsa delat upp marknaden mellan sig geografiskt vad gäller distributionen av Coca-Cola. Just denna dryck spelar en stor roll i de flesta mexikaners liv och har bidragit till att Mexiko nu är det land i världen som har den största andelen sjukligt överviktiga invånare. I genomsnitt konsumerar varje mexikan 0,7 liter Coca-Cola per dag!

Drycken är billig

En av förklaringarna här är att drycken är så billig i Mexiko att den erbjuder ett av de billigaste sätten som finns för befolkningen att säkra sitt kaloriintag. Därför är det också så att konsumtionen är allra högst i den fattiga delen av befolkningen där också problemen med ohälsa och övervikt är som störst. Här kan det vara så att barnen dricker Coca-Cola till frukost för att få energi inför dagen! De lägre inkomstskikten i Mexiko utgör knappt hälften av befolkningen. Den delen av befolkningen lägger nästan 50 procent av sin privata konsumtion på mat, drycker och tobak.

Myndigheterna har i ökad utsträckning fått upp ögonen för hälsoproblem orsakade av för stor sockerkonsumtion. Man införde därför fr.o.m. den 1 januari 2014 en särskild skatt på läsk. Skatten uppgår till 1 peso (= 50 öre) per liter dryck och när skatten infördes höjde läsktillverkarna sina priser med ca 15 procent för att täcka den ökade skatten. Effekten har dock inte blivit så stor som man hoppats. För Arca Continental minskade läskförsäljningen i volym räknat med bara 2 procent under 2014 och effekten blev i stället att befolkningen dragit ner på konsumtionen av andra varor och tjänster.

Från producenternas sida har man också försökt påverka situationen genom att introducera dryckesvarianter med lägre kaloriinnehåll. Förutom vanlig Coca-Cola, säljer man naturligtvis Cola Light och Cola Zero. Dessutom finns numera Coca-Cola Life som innehåller 60 procent färre kalorier än en vanlig Coca-Cola. Skillnaden i kaloriinnehåll beror på att man använder sötningsämnen från växten stevia i stället för vanligt socker. Life-produkten togs fram och introducerades allra först i Argentina och därefter i Chile så sent som 2013. Dock har inte Life-produkten fått det genomslag som man hoppats på. I Mexiko är fortfarande så mycket som 85 procent av den totala försäljningen av Coca-Cola den traditionella sockerrika varianten.

”Total beverage company”

Arca Continental lägger stor vikt vid att presentera sig som ett ”Total beverage company”. Det innebär att man har en väl diversifierad dryckesportfölj av totalt ett 40-tal märken och ca 600 enskilda produktvarianter. Bland dessa finns också mjölkprodukter. I Mexiko har Arca en marknadsandel på hela 75 procent av försäljning av alkoholfria drycker. Ett komplement till dryckerna är tillverkning av snacks som utgör ca 7 procent av koncernens försäljning.

Utanför Mexiko finns verksamhet i flera länder i Latinamerika såsom i Ecuador och Peru där man bl.a. har monopol på distributionen av Coca-Cola. Även i Texas har man närvaro med en årlig försäljning av ca 2 miljarder USD per år, främst Coca-Cola som exporteras dit från norra Mexiko. Särskilt bland den mexikanska delen av befolkningen är denna produkt populär eftersom drycken i Mexiko är sötad med socker producerat från sockerrör till skillnad från i USA där sockret kommer från sockerbetan. Erfarna Coca-Cola-konsumenter känner dock skillnad på dessa varianter. Inom kort kommer fler områden i USA att öppnas upp för nya distributörer och Arca Continental förbereder sig på att vara med och slåss om distributionsrättigheterna där.

Arca Continental hade för 2015 en årsomsättning motsvarande cirka 40 miljarder SEK och under 2016 förväntas en ökning tack vare volymtillväxt såväl i Mexiko som i utlandet. Börsvärdet uppgår till cirka 80 miljarder SEK.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016