Stäng

Nytt innehav: Elanders

Stockholmsbörsen inledde året med fokus på storbolagen. Fullt förståeligt med tanke på den starka avslutningen för småbolagen föregående år. Börsen steg med 2,5 procent samtidigt som småbolagsindex backade med 1,4 procent. Carnegie Micro Cap backade med 2,4 procent.

Fonden tog in Elanders som ett nytt innehav. Bolaget har sedan länge fjärmat sig från tryckerivärlden, men trots att åren gått lever stämpeln till viss del kvar. Elanders är idag ett modernt logistikföretag och det ligger, starkt förenklat, lika mycket i tiden som gammeldags tryckerier är ur tiden. När vi tittar på värderingen undrar vi om aktiemarknaden uppfattat det här, för multiplarna är låga, såväl i absoluta tal som relativt andra logistikföretag. Starkt förenklat vill ingen idag ha eget lager vilket gör att såväl modern produktionsteknik som ökad e-handel gör att logistikbolag ser en allt större efterfrågan. Elanders hade i början av sin förvandling en del inkörningsproblem. Bolaget har haft ett par kundkontrakt med bristande lönsamhet. Nu ser det ut som bolaget lärt sig läxan. Pandemin har snabbat på e-handelns framfart samtidigt som producerande bolag nu åter öppnar upp. Vi ser med tillförsikt på framtiden för Elanders. Bolaget har en attraktiv inriktning, en skicklig ledning och en bra huvudägare. Även balansräkningen, som efter några genomförda förvärv varit lite ansträngd, är nu åter solid vilket ökar chanserna till nya affärer. Kvartalsrapporten som publicerades i månadsskiftet bekräftade vår tes. Trots en uppgång i januari är aktien attraktivt värderad.

Vi har ökat innehavet i Bulten. Att sälja fästelement till personbilsindustrin har inte varit någon dans på rosor de sista åren. Personbilstillverkarna har brottats med diverse problem, något som givetvis spillt över på Bulten. Bulten har dock inte legat på latsidan. Bolaget har genomfört värdeskapande förvärv, genomfört besparingsprogram, byggt upp en delvis ny företagsledning och tagit stora kundkontrakt. Bolaget är väl rustat för den återhämtning i sektorn vi nu skönjer spår av. Att bilbranschen förändras är inte dåligt för Bulten. Både el- och hybridbilar har fler fästelement än en gammaldags förbränningsmotorbil.

Bolaget är välskött, har en skicklig ledning, en stark huvudägare och inte minst en attraktiv värdering.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ökat innehav i två bolag vi tror på
Carnegie Micro Cap

Ökat innehav i två bolag vi tror på

Stockholmsbörsen steg med 3,0 procent samtidigt som småbolagsindex ökade med 3,5 procent. Carnegie Micro Cap steg med 3,5 procent. Vi har i februari ökat innehavet i TF Bank. När pandemin...

Viktor Henriksson 5 mars 2021
Bäddat för ett nytt spännande Micro Cap-år efter rusningen 2020
Carnegie Micro Cap

Bäddat för ett nytt spännande Micro Cap-år efter rusningen 2020

Carnegie Micro Cap steg hela 48 procent 2020, tack vare fina kursuppgångar för både nya gaming-bolag och etablerade industribolag. Förvaltaren Viktor Henriksson spår ett 2021 med fler börsintroduktioner, fler utköp...

Erik Amcoff 26 januari 2021
Framgångsrik börsintroduktionen av Thunderful Group
Carnegie Micro Cap

Framgångsrik börsintroduktionen av Thunderful Group

Stockholmsbörsen avslutade året med en uppgång om 1,3 procent i december, småbolagsindex utvecklades starkare med en uppgång om 5,1 procent. Carnegie Micro Cap ökade med 14,3 procent. Fonden deltog i...

Viktor Henriksson 7 januari 2021