Stäng
Språk
Meny

Obligationsfonden blir Investment Grade

Under maj noterade vi något längre svenska marknadsräntor, framförallt för räntor med lite längre löptid. Stibor gick i motsatt riktning av avslutade månaden på 0,01. Carnegie Obligationsfond stängde upp 0,34 procent under maj.

Styrelsen för Carnegie Fonder  har beslutat att per den 3:e juni ändra fondbestämmelserna för Carnegie Obligationsfond och fonden ändrar i samband med detta namn till Carnegie Investment Grade.

Det är vår bedömning att vi genom ändring av fondens placeringsinriktning, varvid fonden får ett tydligare fokus på kreditexponeringen, skapar bättre förutsättningar att uppnå en positiv avkastning. Fonden kommer i enlighet med Carnegie Fonders bolagsfokuserade investeringsfilosofi erbjuda exponering mot bolag och emittenter som vi bedömer kan skapa värde för fondens andelsägare.

Carnegie Obligationsfond har tidigare i huvudsak haft exponering mot svensk stat, kommun och bostadsobligationer. Detta har bidragit till att fonden haft en mycket låg kreditrisk. Då fonden i huvudsak ägt obligationer med fast ränta och löptider som i snitt överstigit 3 år har fonden haft ett tydligt inslag av ränterisk.

Ändringen av fondens placeringsinriktning innebär att fonden istället ger exponering mot i huvudsak nordiska företagsobligationer av god kreditkvalitet. Detta innebär att fonden får ett tydligare inslag av kreditrisk jämfört med tidigare. Då fonden i större utsträckning kommer att investera i obligationer med rörlig ränta blir samtidigt ränterisken lägre.

För mer information, kontakta våra fondspecialister på 08 12 15 50 00 eller via e-post spara@carnegiefonder.se.

Fler artiklar

Sju förvaltare listar tio aktiefavoriter

Sju förvaltare listar tio aktiefavoriter

Vem bryr sig om höstmörkret när det finns så många spännande börsbolag? Vi bad några förvaltare att lyfta fram en varsin aktuell favoritaktie. Viktor Henriksson, Carnegie Micro Cap AQ Group...

Erik Amcoff 18 november 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Varför ser koldioxidavtrycken ut som de gör?

Varför ser koldioxidavtrycken ut som de gör?

Carnegie Fonder rapporterade per årsskiftet 2016 aktiefondernas koldioxidavtryck för första gången. För att göra det tar vi hjälp av en extern leverantör, Trucost som ägs av Standard & Poor’s. Mellan...

David Östman 29 augusti 2019