Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Obligationsmarknaden öppnar upp för fastighetsbolagen

Fastighetssektorn var ner marginellt på börsen under månaden. Under första delen av perioden steg långräntorna tydligt, vilket pressade sektorn. I slutet av månaden vände långräntorna ner igen och sentimentet för fastighetsaktierna förbättrades.

De största nyheterna för sektorn kom dagarna innan månadsslutet då både Castellum och Fabege gjorde lyckade emissioner på obligationsmarknaden. Den finansieringskällan har varit mer eller mindre stängd, eller åtminstone för dyr, för börsbolagen det senaste året. Både Castellum och Fabege emitterade nu på nivåer strax över 200bp över Stibor. Det var längesedan spreaden var så låg. Det är fortfarande billigare för bolagen att låna i bank, men skillnaden krymper nu.

Men även om spreaden kommer ner på obligationsmarknaden är ju stibor på en mycket högre nivå nu än tidigare, så totalkostnaden motsvarar en ränta på mellan 5 och 6 procent, beroende på löptid. Detta är så klart en utmanande finansieringskostnad för fastighetsbolagen men kan de emittera obligationer på dessa nivåer och undvika utspädande nyemissioner av aktier är det ändå positivt.
Bolag som handlas till stor substansrabatt på börsen och som har stor exponering mot obligationsmarknaden lär gynnas mest av ovanstående och sannolikt dra med sig resten av sektorn upp. Balder, fondens största innehav, är ett exempel på ett bolag som bör påverkas positivt av detta.

Kommande dagar kommer även NP3 och Diös att testa obligationsmarknaden. Det ska bli intressant att se om den mer gynnsamma prissättningen även gäller för dessa high-yield-bolag.

Under månaden har vi minskat vår kassaposition och i stället ökat något i bland annat Catena, Diös, Entra, Balder, Pandox och Logistea. Vi har även låtit Corem växa som andel av portföljen, i takt med stark kursutveckling. Däremot har vi valt att minska något i NCC efter stark relativ kursutveckling. Under månaden har vi även sålt fondens kvarvarande lilla position i SBB.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.