Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield

Ocykliska verksamheter premieras

Förutom oro kring USA:s skuldtak (som vanligt löstes i sista stund) så har fokus varit på rapportsäsongen som avslutades under månaden. Majoriteten av bolagen i portföljen går relativt bra även om det spretar och fortsatt finns osäkerhet framåt inom många sektorer. Detta drivet av det höga ränteläget och oro kring vikande efterfrågan inom framförallt cykliska verksamheter.

Ett exempel på ett bolag med stark rapport var Momox som säljer begagnade böcker och kläder. Efter en tyngre period har de nu levererat två väldigt starka rapporter i rad och obligationen handlade upp ordentligt. Vi har också fått en rad andra positiva nyheter som bidragit till månadens avkastning: Delete köps upp och avser återbetala obligationen på kurs 101 vilket är drygt 10 procent över var den handlat senaste tiden. Millicom meddelade att de återlöser sin obligation med förfall 2024 och Bulk Industri att de tar in eget kapital för att refinansiera sin obligation.

Givet en volatil marknad fortsätter vi att fokusera på relativt korta krediter och gärna där vi ser möjlighet till positiva triggers i närtid. Selektivt så breddar vi även portföljen genom att ta mindre poster i nya namn i primärmarknaden som varit relativt aktiv under månaden. I primärmarknaden har vi under månaden investerat i ADDvise som tillverkar och säljer medicintekniska produkter samt Terveystalo som erbjuder sjukvårdstjänster i Finland och Sverige. Båda dessa bolag har relativt ocyklisk verksamhet, något vi premierar givet var vi är i konjunkturscykeln.

Gustav Ekhagen, obligationer

Författare

Gustav Ekhagen

BSc in Fastighet & Finans från KTH och MSc i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. Anställd sedan 2019 och har arbetat i branschen sedan 2014. Förvaltar Carnegie High Yield.

Författare

Niklas Edman

MSc i företagsekonomi. I finansbranschen sedan 2007 och på Carnegie Fonder sedan 2013. Förvaltar Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select.