Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Rysslandsfond

”Odjuren äter varandra”

Efter en flera månader lång offensiv verkar det som om Ukraina äntligen kan visa upp framgångar. Man har brutit igenom de ryska försvarslinjerna i söder och nu nått byn Verbove öster om Robotyne. De offensiva operationerna fortsätter i riktning mot Melitopol. Luftkriget fortsätter samtidigt. Ryssland utökar sina attacker men nu lyckas även ukrainarna attackera Ryssland. Nästan dagligen skickar man in drönare över ryskt territorium.

Prigosjin överlevde inte länge. När han några månader efter sitt misslyckade kuppförsök störtade med sitt flygplan var det inte många som höjde på ögonbrynen. Putin skulle givetvis aldrig förlåta honom. Odjuren äter verkligen varandra i Ryssland. Vi får se vad som händer med Wagnergruppen. Just nu ser det ut som om den splittras helt.

Sedan kriget började har många ryska bolag varit undantagna från Moscow Exchange’s redovisningsplikt, Nu är redovisningsplikten tillbaka och bolagen måste redovisa senast 60 dagar efter rapportperiodens slut. 24 större bolag rapporterade omedelbart. Rapporteringspliktens återinförande har dock ingen större betydelse för oss i nuläget.

Lukoil har meddelat att man vill köpa tillbaka aktier från utlänningar som fått sina aktier låsta. Man vill köpa tillbaka aktierna enligt de regler som regeringen beslutat. De ska köpas till 50 procent rabatt mot senaste kurs och staten ska få 10 procent av försäljningssumman i skatt. Vi vet ännu inte exakt hur detta ska se ut eller om vi kan delta. Affären kommer också att behöva presidentens personliga godkännande.

Det ryska finansministeriet ha annonserat att ryska investerare som fått sina tillgångar låsta i utlandet ska kunna växla dessa mot tillgångar som utlänningar fått låsta i Ryssland. Detta skulle kunna innebära att exempelvis Rysslandsfonden skulle kunna växla sina låsta Lukoilaktier mot en rysk investerares låsta amerikanska Teslaaktier. Hur det hela skulle kunna gå till har vi ingen information om.

En av Rysslands största entreprenörer, Arkadij Volozj – grundaren av Yandex, tar kategoriskt avstånd från Rysslands anfallskrig i Ukraina och kallar invasionen barbarisk.

Inflationstrycket börjar nu slutligen synas tydligt i Ryssland. Centralbanken tvingades nyligen att höja styrräntan med 350 punkter till 12 procent.

Författare

Fredrik Colliander

MSc i företagsekonomi. Arbetat i finansbranschen sedan 1990 och anställd på Carnegie Fonder sedan 2000.