Stäng
Språk
Meny

Oförändrad reporänta

I början av juli fortsatte långräntor att sjunka i kölvattnet av Storbritanniens utträde ur EU men har under resten av månaden gått upp något för att vara oförändrade totalt på månaden.

De hemska terrordåd vi har bevittnat under sommaren har haft begränsad effekt på marknaden i allmänhet och räntemarknaden i synnerhet. Reporäntan lämnades oförändrad av Riksbanken i början av juli och i övrigt är det väldigt låg aktivitet i sedvanlig ordning under juli månad.

Ränterörelserna har varit relativt stora för att vara juli och en tioårig svensk statsobligation handlas på drygt 0,08 procent. Stibor är i dagsläget -0,58 procent, ned från -0,49 procent per i slutet av maj.

Carnegie Obligationsfond utvecklades positivt och fonden steg med 0,26 procent och är upp 2,76 procent på året. Durationen är fortsatt oförändrad runt 3,5 år, vilket är i det lägre spannet av fondens mandat att jämföra med index som ligger runt 5,5 år.

Med negativ ränta upp till numera 8 år på statsobligationer och rörliga referensräntor kan inte löpande avkastning bli positiv i tillgångslaget men det kan den däremot om räntor fortsätter falla. Den stora frågan är om inflationen vänder så Riksbanken kan höja styrräntorna och återgå till mer normala nivåer. Denna fond kommer ha en positiv avkastning om svenska räntor fortsätter falla.

Mer om fonden

Investment­ Grade A

Grafen ovan visar data för Carnegie Investment Grade A. Carnegie Investment Grade finns även i andelsklasserna: H och B (NOK). Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Flyttlasset går från GBG till STHLM

Flyttlasset går från GBG till STHLM

Svenska marknadsräntor föll tillbaka något under efter svag inflationsstatistik för att sedan åter stiga efter en stark BNP-siffra i slutet av februari. Stibor noterades marginellt högre och avslutade månaden på...

Mikael Engvall 4 mars 2019
Första gröna bostadsobligationen

Första gröna bostadsobligationen

Det blev en relativt lugn inledning på året avseende svenska marknadsräntor som endast noterade små rörelser under månaden. Räntan för tremånaders Stibor fortsatte trenden från slutet av förra året och...

Mikael Engvall 4 februari 2019