Stäng

Ökad aktieandel i Strategy Fund

Beaktat den stora mängd negativa nyheter som värdepappersmarknaderna matades med under augusti måste den begränsade nedgången på Stockholmsbörsen, -1,2 procent, ses som ett styrketecken även om den fick viss hjälp av den havererade kronan. Carnegie Strategy Fund levererade också ett styrkebesked med en uppgång om 0,7 procent i augusti. Uppgången sedan årsskiftet är 17,9 procent.

Handelskrig, stora börsfall i Argentina, omfattande protester mot styret i Hongkong, stängning av det brittiska parlamentet och allmänt svaga konjunktursignaler har annars omväxlande dominerat agendan. Räntenedgången har fortsatt och nu handlas obligationer till ett värde om ofattbara $15 trillioner till negativ ränta. I USA kom den 10-åriga statsräntan att sjunka under den 2-åriga. Med andra ord är nu avkastningskurvan negativ, vilket historiskt har varit en träffsäker signal om en kommande recession. Vissa ekonomer menar dock att centralbankernas obligationsköp minskar signalens tillförlitlighet.

Noterbart är att den lägre räntan fått positivt genomslag i värderingen av aktier inom vissa sektorer, till exempel fastigheter och skog, medan mer konjunkturkänsliga aktier fortsatt värderas lågt. Det kanske inte är konstigt då den låga räntan kan sägas spegla lägre framtida tillväxt, men vi tycker att dagens värderingar innebär synnerligen lågt ställda förväntningar på många aktier. Fonden har därför ökat aktieandelen marginellt från 58 till 60 procent genom att öka på flera befintliga aktiepositioner såsom ABB, Dometic, Duni, Epiroc, Kinnevik, SKF och Skanska.

Servetter från Duni, ett innehav i bland annat Carnegie Strategy Fund.

Den låga, och i många falla negativa, räntan har kommit att innebära en del ovana situationer. Exempelvis överstiger direktavkastningen på aktier den 30-åriga amerikanska statsobligationsräntan för första gången sedan 2008. Vidare är det nu flera banker i Europa som nu börjar belasta privatpersoner med stora kontopositioner med negativ ränta. Strategifondens inriktning på direktavkastande värdepapper bör i denna miljö framstå som särskilt intressant.

I syfte att finansiera aktieköpen har obligationer i Bergvik och Intrum sålts till höga värderingar och med god förtjänst. Likviderna har också räckt till obligationsköp i Bonheur och Stillfront. Bonheur projekterar och driver förnybara energiparker. Stillfront driver och utvecklar strategispel. Båda bolagen är finansiellt starka.

Mer om fonden

Strategy Fund 3 SEK

Från och med den 2 november 2017 är Carnegie Strategy Fund en så kallad feeder och investerar sitt kapital i Carnegie Strategifond, mastern. Fondernas förvaltning är därmed identisk. För mer...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor
Carnegie Strategy Fund

Ytterligare aktier i Essity, Telia och Investor

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020
Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier
Carnegie Strategy Fund

Rekordstor värderingsskillnad mellan tillväxt- och värdeaktier

I takt med att spridningen av coronaviruset dämpats och att flera länder börjat lätta på restriktionerna för vistelse utanför hemmet har värdepappersmarknaderna successivt stärkts. Aktiemarknaderna har i vissa fall nästa...

John Strömgren 4 juni 2020
Kallelse till bolagsstämma 2020

Kallelse till bolagsstämma 2020

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 23 april 2020. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio...

Kristina Flintull 8 april 2020