Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Strategifond, Carnegie Strategy Fund

Ökad aktivitet på marknaden

Efter en lugn sommarperiod har aktiviteten på marknaden stigit markant under andra halvan av augusti. Rapporterna har tagits emot relativt väl där bulken av fondens nordiska hy-bolag presterar förvånansvärt bra. Efter sommarens rad av utköp är riskaptiten för nya emissioner god, speciellt för bolag i rätt segment. Vi fick till och med mot slutet av månaden se fastighetsbolag återvända till marknaden och emittera obligationer på för bolagen hyfsade nivåer vilket bör kunna vara en början på att välkomna vissa bolag tillbaka.

Stockholmsbörsen sjönk med tre procent under månaden och svenska tioåriga räntan steg med över 20 punkter då marknaden skjutit fram sina förväntningar på räntesänkningar.

För fonden annonserade spel- och marknadsföringsbolaget Azerion att man säljer en av sina portföljer i en affär värderad till 150 miljoner euro för att stärka balansräkningen och visa på värdet av hur bolagen utvecklas i Azerions miljö. Värdet på affären kan ställas i relation till bolagets nettoskuld som innan transaktionen uppgick till cirka 170 miljoner euro och innebär att man efter affären i princip är skuldfria. Skiftet från tillväxt till konsolidering med fokus på lönsamhet ser vi som viktigt och bolagets möjlighet att ta marknadsandelar i kvarvarande segment bör se attraktivt ut i nuvarande miljö.

Axactor lämnade en bra rapport och genomförde under slutet av augusti en refinansiering som mottogs väl av marknaden där huvudägaren återigen visade sitt stöd till bolaget genom att själva garantera knappt 40 procent av emissionen. Vi passade på att reducera vår exponering mot bakgrund av bolagets starka resultat och svårare generella utsikter framåt.

Bland portföljbolagen rapporterade Karnov under månaden, marginalen var lägre än marknadens förväntningar. Bolaget har en unik position i Norden och har nu tagit klivet ut i Europa där vi ser stora möjligheter för synergier och en högre marginal. Fonden ökade sina positioner ibland andra Handelsbanken, H&M och Essity, och drog därmed upp aktieandelen något.

Författare

John Strömgren

Förvaltare på Carnegie Fonder sedan 1996. Marknadsekonom och CEFA. Förvaltar Carnegie Strategifond.