Stäng

Ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher

Värdepappersmarknaderna har under inledningen präglats av investerarnas förhoppningar om en kraftig ekonomisk tillväxt under det andra halvåret samtidigt som centralbankerna ska verka för att hålla räntorna nere. Det har gynnat aktier och andra risktillgångar.

Det som framställts som det främsta hotet är att inflationen ska börja stiga i sådan omfattning att centralbankerna tvingas att strama åt med stigande räntor som följd. I februari kom detta hot i fokus, vilket kan förklaras av att det gigantiska stimulanspaket som Demokraterna i USA lanserat samt övervägande positiva nyheter kring smittspridning och vacciner. Råvarupriserna har också stigit under de senaste månaderna och det finns tecken på att industrin försöker föra de högre kostnaderna vidare till konsumenterna.

”Uppgången till trots är räntenivåerna fortfarande låga i ett historiskt perspektiv.”

Den amerikanska 10-årsräntan har stigit från 0,9 procent vid årsskiftet till 1,4 procent vid utgången av februari. Även den svenska 10-årsräntan har stigit, från runt 0 till 0,4 procent. Uppgången till trots är räntenivåerna fortfarande låga i ett historiskt perspektiv. Den senaste ränteuppgången har uppmärksammats då den inneburit en relativt stor förändring. Fortfarande är dock de långa räntorna i de flesta länder en bit under den förväntade inflationstakten, vilket bör vara positivt för aktiemarknaden. Stigande inflationsförväntningar har medfört en ökad efterfrågan på aktier inom mer cykliska branscher, men även bank- och finanssektorn. Om däremot räntorna fortsätter att stiga utan motsvarande uppgång för inflationsförväntningarna kan det leda till en ökad nervositet på marknaderna.

Rapportperioden fortsatte under månaden och trenden med resultat som motsvarade eller överträffade förväntningarna höll i sig. Bland fondens innehav som rapporterade var bland annat Lifco. Rapporten levde i stort upp till förväntningarna. Kassaflödet är mycket starkt varför skuldsättningsgraden nu är en bit under bolagets målsättning, vilket i sin tur möjliggör en mer förvärvsdriven tillväxt under innevarande år. Det är en viktig förutsättning för en fortsatt god värdetillväxt.

Månadsrörelserna i februari var trots ränterörelsen små för såväl aktie- som kreditmarknaderna i Norden. Fonden steg med 0,7 procent. Några större förändringar bland fondens innehav har inte gjorts. Innehavet i Dometic har minskats något efter god uppgång. Istället har fonden ökat i fastighetsbolaget John Mattson. På kreditsidan investerade fonden i en AT1:a emitterad av SBAB samt en av det norska bolaget Endúr nyemitterad obligation. Endúr söker att genom förvärv skapa en i Norden ledande tjänstekoncern inom den marina sektorn.

Mer om fonden

Carnegie Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits sedan 1988 och är populär hos människor ”mitt i livet”. Extra populär i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Komponentbrist ger ökad efterfrågan på produktionskapacitet
Carnegie Strategifond

Komponentbrist ger ökad efterfrågan på produktionskapacitet

Aktiemarknaderna världen över utvecklades synnerligen starkt i mars. Många marknader uppvisar uppgångar på mellan 5 och 10 procent, med den svenska som en av de allra bästa. Volatiliteten har också...

John Strömgren 7 april 2021
Update: Carnegie Strategifond
Carnegie Strategifond

Update: Carnegie Strategifond

Carnegie Fonder 23 februari 2021
”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”
Carnegie Strategifond

”Bolagen skickliga på att parera efterfrågetapp”

Det nya året började som det gamla slutade, dvs med stigande kurser på både aktie- och kreditmarknader. Marknaderna ser fram emot en stark ekonomisk återhämtning under det andra halvåret då...

John Strömgren 5 februari 2021