Stäng

Ökad exponering i Hufvudstaden

Det var ingen större dramatik när Riksbanken meddelade sitt senaste penningpolitiska beslut i slutet av april. Styrräntan ligger kvar på 0 procent och förväntas göra så fram till andra kvartalet 2024 vilket är så långt som Riksbankens prognos för räntebanan sträcker sig.

Tillgångsköpen fortsätter inom ramen om 700 miljarder kronor och merparten av köpen riktas fortsatt mot säkerställda bostadsobligationer. Vi noterade relativt stabila kreditmarginaler under månaden och Carnegie Likviditetsfond gick upp med 0,02 procent.

Det har varit viss aktivitet i primärmarknaden under april, men det har ofta handlat om lite längre löptider som inte riktigt passat Likviditetsfondens mandat. Vi har ändå kunnat förlänga oss i utvalda namn, exempelvis utökade Skandiabanken sin emission med förfall i januari 24 och där var vi med samtidigt som vi sålde av innehav i deras obligation med förfall senare i år.

I segmentet för bostadsobligationer gjorde vi en liknande övning i Landshypotek där vi sålde av obligationer som handlas kring noll i yield och byte till lite längre obligationer. Landshypoteks säkerställda obligationer ingår inte i storbankernas numrerade emissioner som varit i fokus för Riksbankens tillgångsköp. Det gör att vi får något bättre betalt jämfört med obligationer emitterade av exempelvis Stadshypotek. Landshypoteks säkerställda obligationer har AAA i kreditbetyg från Standard & Poor’s.

NK Padel & Social by ASCARO. Fotograf: Anna Svanberg

”Ur ett kreditperspektiv ser vi dock Hufvudstaden som ett fastighetsbolag med låg risk, detaljhandels-exponeringen till trots.”

En emittent mot vilken vi ökat vår exponering under våren är fastighetsbolaget Hufvudstaden. De emitterar endast obligationer med fast ränta men även i deras obligationer med kort tid kvar till förfall och därmed med relativt låg ränterisk har vi fått förhållandevis bra betalt. En av anledningarna till att Hufvudstaden får betala upp är deras exponering mot detaljhandel och exempelvis det anrika varuhuset NK. Ur ett kreditperspektiv ser vi dock Hufvudstaden som ett fastighetsbolag med låg risk, detaljhandels-exponeringen till trots.

Carnegie Likviditetsfond har en portfölj med investeringar som ger oss exponering mot stat, kommun, bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Ränterisken i fonden är låg då vi i huvudsak investerar i obligationer med rörlig ränta.

Mer om fonden

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Anledning att återkomma kring skog och fastigheter inom ramen för taxonomin
Carnegie Likviditetsfond

Anledning att återkomma kring skog och fastigheter inom ramen för taxonomin

Efter en period med stigande räntor noterade vi en lugnare utveckling under mars. I mitten av månaden kom relativt svag svensk inflationsstatistik vilket kan ha vållat Riksbanken visst huvudbry. Stimulanserna...

Mikael Engvall 8 april 2021
Bra intresse för nordiska krediter
Carnegie Likviditetsfond

Bra intresse för nordiska krediter

Vi noterade fortsatt bra intresse för nordiska krediter under februari samtidigt som vi såg successivt högre nivåer för svenska långräntor. Det högre ränteläget kan vid sidan av uppställ i globala...

Mona Stenmark 3 mars 2021
Aktivitet i bolåneinstitut och fastighetsbolag
Carnegie Likviditetsfond

Aktivitet i bolåneinstitut och fastighetsbolag

Nordisk kreditmarknad har inlett 2021 starkt. Trots en relativt trög start på vaccineringen mot Covid-19 har riskaptiten varit fortsatt god. Svenska Riksbanken fick samtidigt lite andrum med en inflationssiffra som...

Mikael Engvall 3 februari 2021