Stäng

Ökad exponering mot bolaget Specialfastigheter

Efter markant högre räntor under februari noterade vi väsentligt lugnare utveckling under mars. Månadens inflationssiffror kom in lägre än väntat vilket kan skapa en del huvudbry för Riksbanken. Samtidigt kommer nog inte alltför stor vikt att fästas vid enskilda månadsdata.

Vi förväntar oss att Riksbanken även framgent fortsätter hålla styrräntan på 0 och i stället lägger fokus på tillgångsköpen. Den största delen av tillgångsköpen sen coronautbrottet har gjorts i bostadsobligationer där innehaven per den sista februari uppgick till drygt 250 miljarder kronor. Fram till halvårsskiftet är planen att köpen ska uppgå till 340 miljarder vilket kan ge fortsatt stöd åt tillgångsslaget.

”Det statligt ägda bolaget emitterade en obligation med drygt fyra års löptid som ger oss en kupong om 0,36 vilket är ungefär en halv procent bättre än exponering mot statspapper med motsvarande löptid.”

Under månaden har vi ökat vår exponering mot Specialfastigheter, vilkas obligationer ger oss en bit bättre betalt än bostadsobligationer, (11 punkter bättre jämfört med Stadshypotek). Det statligt ägda bolaget emitterade en obligation med drygt fyra års löptid som ger oss en kupong om 0,36 vilket är ungefär en halv procent bättre än exponering mot statspapper med motsvarande löptid. Specialfastigheter äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter som anstalter, försvarshögkvarter och domstolar. Bolaget har långa hyresavtal och ett kreditbetyg på AA+ från S&P.

Utöver köpet i Specialfastigheter gjorde vi en mindre förlängning i Landshypotek där vi bytte ut ett 2022 förfall mot en obligation som löper till 2023 och som därmed tog oss från negativ till positiv yield. I övrigt har vi inte gjort några större förändringar i fonden och har en duration på som ligger omkring 0,4 under den för OMRX Treasury bond. För Carnegie Obligationsfond blev det som helhet en månad med relativt små rörelser och fonden stängde upp 0,08 procent under mars.

Carnegie Obligationsfond håller förhållandevis lång räntebindning och är därmed känslig för rörelser i svenska räntor. Fonden har fokus på obligationer utgivna av stat, region och kommun samt på bostadsobligationer emitterade i svenska kronor. Innehaven i fonden är av mycket hög kreditkvalitet.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”
Carnegie Obligationsfond

”Kortare duration i portföljen jämfört med hur vi låg positionerade för ett år sedan”

Uppgången i svenska räntor accelererade under februari och vi såg framför allt uppställ i lite längre räntor. Med fortsatta penningpolitiska stimulanser och en reporänta på 0 är det rimligt att...

Mikael Engvall 3 mars 2021
”Delikat balansgång för Riksbanken att hantera de penningpolitiska stimulanserna”
Carnegie Obligationsfond

”Delikat balansgång för Riksbanken att hantera de penningpolitiska stimulanserna”

I mitten av januari fick vi nya siffror avseende svensk inflation som kom in en bit högre än väntat. Energipriser var drivande för månadsökningen, men även rensat för detta överraskade...

Mikael Engvall 3 februari 2021
Hur kommer stimulansåtgärderna påverka inflation och ränteläget?
Carnegie Obligationsfond

Hur kommer stimulansåtgärderna påverka inflation och ränteläget?

Protokollet från Riksbankens senaste möte visade på enighet när det gäller en fortsatt expansiv penningpolitik men också på skillnader kring hur aggressivt denna bör rullas ut. Per Jansson utesluter inte...

Mikael Engvall 7 januari 2021