Stäng
Språk
Meny

Ökad exponering mot Linköping Stadshus och justeringar mot svenska staten

I slutet av maj meddelade Riksgälden att de bedömer att den ekonomiska återhämtning som kommer när smittspridningen avtar och restriktionerna lättas väntas bidra till ett starkare budgetsaldo och ett minskat lånebehov. Riksgälden drar därför ned upplåningen i statsskuldväxlar och nominella statsobligationer samtidigt som de avser förlänga statspapperskurvan med en ny 50-årig statsobligation.

Emissionsvolymen väntas bli 10 miljarder kronor och en syndikerad transaktion planeras till mitten av juni. I kombination med att den kortaste obligationen i OMRX Treasury Bond nu exkluderas ur index ökar durationen i index i två omgångar. I ett första steg med ett drygt år nu i månadsskiftet maj/juni.

Från Riksbankens protokoll från senaste penningpolitiska mötet kom inte så mycket nytt. De noterar att återhämtningen är på god väg men att det samtidigt kan dröja innan inflationen mer varaktigt når 2 procents målet. Ledamöterna konstaterar att vi är i en period med stora kast i inflationssiffrorna till följd av pandemin och volatila energipriser. Riksbankens köp av bostadsobligationer har under senaste året bidragit till att pressa kreditmarginalerna för bostadsobligationer. Under maj kunde vi dock notera en viss korrigering där spreadarna för segmentet gick isär.

”Det finns en kommunal borgen på all upplåning och Linköping Stadshus har en AA+ rating ifrån Standard & Poor’s.”

I portföljen ökade vi under månaden vår exponering mot Linköping Stadshus som är det sammanhållande bolaget för Linköping kommuns aktiebolag. Det finns en kommunal borgen på all upplåning och Linköping Stadshus har en AA+ rating ifrån Standard & Poor’s. I övrigt gjorde vi en del mindre justeringar i vår exponering mot svenska staten. Vi avser dock inte följa med durationen hela vägen upp till den nya nivå som kommer av ovan nämnda justeringar i OMRX Treasury Bond.

Carnegie Obligationsfond fokuserar på obligationer av mycket hög kreditkvalitet utgivna av stat, region och kommun samt på bostadsobligationer utgivna i svenska kronor. Fonden håller en förhållandevis lång räntebindning och är därmed känslig för rörelser i svenska räntor.

Mer om fonden

Carnegie Obligationsfond A

Carnegie Obligationsfond finns även i andelsklassen: B Carnegie Obligationsfond är en räntefond som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor
Carnegie Obligationsfond

Sommaren avslutades med ett större uppställ i långräntor

Om vi under juni och juli noterade en press nedåt på långräntor reverserades den utvecklingen under augusti och räntor steg förhållandevis kraftigt både i Sverige och i omvärlden. Förhoppningen om...

Mikael Engvall 6 september 2022
Stora ränterörelser
Carnegie Obligationsfond

Stora ränterörelser

Sommaren innebar inget lugn sett till ränteutvecklingen då vi upplevt förhållandevis stora rörelser under juli. Det har inte varit en enhetlig rörelse utan korta räntor har drivits högre samtidigt som...

Mikael Engvall 9 augusti 2022
Dubbelt upp från Riksbanken
Carnegie Obligationsfond

Dubbelt upp från Riksbanken

I inledningen av juni tog ränterörelsen i Sverige ny fart, pådriven av höga inflationstal och stora rörelser uppåt också i internationella räntor. Under andra halvan av juni vände räntor ned...

Mikael Engvall 4 juli 2022