Stäng

Ökad reglering av fintech-bolagen

De asiatiska marknaderna föll tillbaka under mars. Tack vare en valutaförstärkning för dollarn på drygt 4 procent steg ändå värdet uttryckt i kronor. Carnegie Asia steg i värde med 1,1 procent.

Carnegie Asia

Mars är ofta en svag månad i Asien som en följd av att börsen rusar för snabbt upp innan det kinesiska nyåret som inträffar i februari. Så även i år. Rekordlågt ränteläge vid årets början, stora stimulansåtgärder, inte minst i USA, och ett stort intresse för investeringar i teknologi och förnybar energi, där vinsterna ofta ligger i framtiden, innebar att börsbubblan var ett faktum för en månad sedan.

”När dessutom ett containerskepp sätter sig på tvären i Suezkanalen blir konsekvenserna ännu större.”

En snabb cyklisk återhämtning för global ekonomi och konsumtion har medfört stigande råvarupriser, både för olja och basmetaller. Till följd av pandemin är globala försörjningskedjor till viss del i olag, dvs. logistiken fungerar inte som den ska då båtar och containrar inte finns där de behövs. Följden blir att transportkostnaden för en container från Kina till Europa nu är fem gånger högre än normalt. Detta slår mot marginalerna för de företag som tillverkar eller köper in varor i Asien för försäljning i Europa och USA. När dessutom ett containerskepp sätter sig på tvären i Suezkanalen blir konsekvenserna ännu större. Obligationsmarknaden har på kort tid diskonterat stigande inflation. Inflation eller inte, bolag med hög värdering och vinsterna i framtiden säljer av och vi fick ett skift till lägre värderade, mer stabila bolag. Bank- och fastighetsbolag är ett bra exempel på detta. Teknologiindex i Hong Kong har korrigerat 25 procent som ett resultat. Ökad reglering i Kina av fintech bolagen, som Alibaba och Tencent, påverkar också negativt.

Kinas mål för BNP tillväxten 2021 sattes till 6 procent eller över, på folkkongressen i mars. Detta får ses som konservativt. Samtidigt noterar vi en viss åtstramning i kreditgivningen. Begränsningar har införts för utlåning till fastigheter. Marginalbelåningen för privatpersoners aktieinvesteringar har också nått en allt för hög nivå enligt centralbanken. Då stabilitet är nyckelordet för kinesisk politik, behöver man inte bli förvånad över att åtgärder vidtas för att strama åt i syfte att undvika bubblor, vare sig det gäller fastighetsmarknaden eller börsen. Samtidigt är det intressant att notera att Kinas ledning kritiserar USA för att skapa bubblor på finansmarknaden genom för stora stimulanser.

Mer om fonden

Carnegie Asia

Carnegie Asia är fonden för dig som tror på kraften i en ung och allt mer välutbildad befolkning med stort konsumtionsbehov. Nästan halva jordens befolkning bor i Asien, och trots...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Vilket är rätt pris att betala för denna tillväxt?
Carnegie Asia

Vilket är rätt pris att betala för denna tillväxt?

Den positiva börstrenden för Asien fortsatte i februari, åtminstone fram till det kinesiska nyåret som inträffade i mitten av månaden. Som mest var börsen upp med drygt 9 procent. Slutet...

Gunnar Påhlson 3 mars 2021
Miljövänliga trender, men till vilket pris?
Carnegie Asia

Miljövänliga trender, men till vilket pris?

Pengar är gratis och börsen rusar. Tydligaste tecknet på en börsbubbla är att internetaktivister, (som innan corona ägnade sig åt dataspelande eller vadslagning på sportevent), i USA gör gemensam sak...

Gunnar Påhlson 3 februari 2021
Ny ”anti trust” lagstiftning i Kina
Carnegie Asia

Ny ”anti trust” lagstiftning i Kina

De asiatiska börserna fortsatte att stiga i december, i lokal valuta. En kraftig försvagning av dollarn med 3,7 procent innebar ändå att utvecklingen uttryckt i kronor blev något negativ. Carnegie...

Gunnar Påhlson 7 januari 2021