Stäng

Ökad risk i Sydafrika väntas

December blev en dyster avslutning på året på de flesta aktie-och valutamarknaderna i Afrika. Den sydafrikanska marknaden föll modesta 1,5 procent men en valutaförsvagning om nästan 10 procent gjorde att marknaden som helhet föll 12 procent räknat i svenska kronor, skriver Carneige Afrikafonds förvaltare Karin Fries när hon sammanfattar årets sista månad.

Den enda aktiemarknaden som återhämtade sig var Egyptens som steg kraftigt under årets sista handelsdagar.

I mitten av december annonserade Sydafrikas president helt oväntat att han avskedat finansministern och tillsatt en ny, för marknaden en helt okänd person. Reaktionen på tilltaget lät inte vänta på sig, både aktie-, ränte- och valutamarknaderna reagerade kraftigt negativt. Beslutet var heller inte populärt i Sydafrika varför finansministern återigen byttes ut efter bara fyra dagar.

Att marknadsreaktionen blev så stark är inte svårt att förstå. Ända sedan appartheids avskaffande har Sydafrika haft välrenommerade och starka finansministrar och centralbankschefer som sett till att staten har agerat inom ramen för sin finansiella kapacitet. Att på ett så flagrant sätt ersätta en finansminister fick många att ifrågasätta Sydafrikas inre stabilitet och därmed ökade landrisken markant. Troligen kommer det ta lång tid för marknaden att återfå det implicita förtroende för landet igen och riskpremien i Sydafrika borde anses ha ökat på mer permanent basis.

Eventuella effekter av den svåra torka som just nu präglar hela södra Afrika har också skapat oro på framförallt valuta- och räntemarknaderna i regionen.  Skördarna är ned kraftigt på flera håll och el- och vattenförsörjningen har reducerats, vilket eventuellt kan leda till ökad inflation nästa år och i viss mån ökad social oro. Råvaruprisernas fortsatta fall har också varit negativt för kontinentens anseende och därmed påverkat såväl aktiemarknaderna som ränte-och valutamarknaderna.

Carnegie Afrikafond avyttrade hela sitt innehav i Imperial Holding, ett logistikbolag i Sydafrika vars verksamhet troligen påverkas ytterligare av det ökade ränteläget i Sydafrika. Aktien såg relativt dyr ut. Vi gjorde en nyinvestering i Mauritius Commercial Bank, vars värdering har kommit ned väsentligt och aktien såg därmed attraktiv ut.

Fler artiklar

Nytt diamantfynd för Lucara

Nytt diamantfynd för Lucara

Carnegie Afrikafond backade 1,8 procent i februari och är upp 8,2 procent under årets två första månader. Den sydafrikanska marknaden var stark i lokala termer men en försvagad valuta gentemot...

Karin Fries 4 mars 2019
Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Diamantfynd säkrar Lucaras utdelning

Den sydafrikanska randen återhämtade sig med råge i januari efter decemberfallet. Valutan stärktes med hela 10 procent gentemot kronan vilket resulterade i att den sydafrikanska marknaden var Afrikas starkaste räknat...

Karin Fries 4 februari 2019
Naspers gör indisk miljardinvestering

Naspers gör indisk miljardinvestering

De afrikanska aktie- och valutamarknaderna har inte undgått den globala oron i december. Efter en förhållandevis stark november var det många som försökte minska sin riskexponering på de flesta marknader...

Karin Fries 2 januari 2019