Stäng

Ökad skogsexponering

Fonden steg med 4,21 procent i september, innebärande att fonden nu stigit sex månader i rad. Det stora fallet i mars har nu hämtats igen och utvecklingen hittills i år är 2,01 procent.

Aktiemarknaderna uppvisade dock i september en högre volatilitet än vad vi vant oss vid under sommaren. En ökad smittspridning av coronaviruset, ökad osäkerhet kopplat till USA:s presidentval och de amerikanska politikernas oförmåga att komma överens om ett nytt stimulanspaket har till och från skakat marknaderna. Högt värderade IT-aktier fick också se glansen falna en aning. Med undantag för den norska marknaden som påverkats negativt av oljeprisutvecklingen, gick ändå de nordiska börserna bra, kanske beroende på att smittspridningen hittills ändå är begränsad här.

Aktieandelen i fonden har fortsatt stiga, främst beroende på marknadsutvecklingen, till att nu uppgå till cirka 65 procent. Som bekant har fonden sedan tidigare betydande innehav i skogsbolagen Holmen och SCA. I september har skogsexponeringen ökat ytterligare genom nyinvesteringar i STORA. Förutom en stark marknadsposition som tillverkare av främst kartong av olika kvaliteter äger STORA betydande skogstillgångar. Till skillnad ifrån konkurrenterna SCA och Holmen har STORA valt att bibehålla en relativt konservativ värdering av skogstillgångarna som inte återspeglar det underliggande marknadsvärdet. Till del kan det bero på en annan inställning hos ledningen och/eller ägarna; men STORA har nyligen tillsatt en ny ledning och VD och bolaget har i olika sammanhang kommunicerat att värderingen av skogstillgångarna skall ses över. Man kan argumentera för att värdet finns i bolaget ändå oavsett bokföringsmässigt värde, men för skogsbolagen SCA och Holmen har uppskrivningarna av skogsvärdet troligen varit en stark drivkraft i aktiernas upp- och omvärdering. En annan värdeskapande åtgärd kan vara att STORA väljer att avveckla sin papperstillverkning som står för en mindre andel av verksamheten.

Securitasaktien som ingår i fonden fick under månaden positiv uppmärksamhet i samband med att riskkapitalbolaget EQT meddelade att de investerat i bolaget. Ett bud på branschkollegan G4S ifrån en konkurrent smittade även av sig positivt på Securitas. Bolaget kan försvara sin värdering på egna meriter, men den senaste månadens händelser ökar även sannolikheten för uppköp och/eller strukturella värdeskapande åtgärder.

Vidare har portföljbolaget Essity meddelat att bolaget återupptar sin utdelning och andra bolag bedöms komma att följa efter. Då fonden investerat i huvudsak bolag med under normala förutsättningar hög direktavkastning är detta naturligtvis en viktig signal.

”Riskaptiten bland investerare har då visat sig vara mycket hög”

Efter sommarens uppgångar på företagsobligationernas sekundärmarknad har nu primärmarknaden vaknat igen och flera high yield-bolag emitterade obligationer under månaden. Riskaptiten bland investerare har då visat sig vara mycket hög, vilket inneburit att bolag kunnat emittera på lägre kreditmarginaler än vad som sekundärmarknadenmarknaden indikerat. Fonden har därför varit försiktig med att delta i dessa emissioner. Däremot har fonden ökat innehavet i Bulk Infrastructure, ett bolag som projekterar, bygger och driver grön infrastruktur i form av serverhallar i Norge där man tillhandahåller datakapacitet till flera globala storföretag. Fonden har också deltagit i European Energy’s obligationsemission. Bolagets verksamhet handlar i likhet med Bulks om grön infrastruktur, men i form av sol- och vindkraftsparker.

Mer om fonden

Strategifond A

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Fonden har funnits i drygt 30 år och är populär hos människor ”mitt i livet”, som...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Världsekonomin stärks
Carnegie Strategifond

Världsekonomin stärks

Samstämmiga marknadsrörelser pekar på att världsekonomin nu håller på att stärkas. Aktiemarknaderna stiger, långräntorna har rört sig något uppåt, kreditmarginalerna krymper och råvarupriserna stiger. På aktiemarknaden är det också de...

John Strömgren 8 september 2020
Volvo och ABB överraskar positivt
Carnegie Strategifond

Volvo och ABB överraskar positivt

Både aktie- och företagsobligationsmarknaderna fortsatte sin positiva utveckling i juli. Fonden steg också 3,7 procent. På aktiemarknaden förklaras den starka utvecklingen i huvudsak av stora uppgångar för ett fåtal aktier....

John Strömgren 4 augusti 2020
Äntligen återhämtning för företagsobligationer
Carnegie Strategifond

Äntligen återhämtning för företagsobligationer

Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter...

John Strömgren 3 juli 2020