Stäng

Ökad volatilitet ger utrymme för trygga innehav

Med oktober kom hösten och i takt med det övergick börserna snabbt i vinterfrost. Globalt har fokus legat på eskaleringen av handelstullar, eventuell avmattning i ekonomin och bolag som inte levererar upp till högt ställda förväntningar efter starka Q2 rapporter.

Centralbankerna är i konstant fokus: i USA har FED fått utstå kritik för att ha höjt räntan för aggressivt samtidigt som kritiker i Sverige antyder att Riksbanken är alltför långsam med en första höjning som fortfarande indikeras i antingen december eller februari.

Globalt har kreditmarginalerna ökat under året mot bakgrund av de större osäkerheterna och även om vi konstaterar att den nordiska marknaden stått sig väl har marginalerna ökat marginellt även i lokala namn. Detta i kombination med högre nordiska kreditpremier har bidragit till en mer stabil utveckling av portföljens nordiska del, samtidigt som större globala namn handlats svagare. De utflöden som synts globalt under året har ytterligare spätt på volatiliteten där främst europeiska fonder påverkats negativt under merparten av 2018.

I spåren av en ökad volatilitet har vi under oktober varit aktiva i främst sekundärmarknaden. Marknaden har överreagerat i vissa fall och vi har passat på att köpa mer i namn vi gillar men som tidigare uppfattats som dyra, ex DnB och AB Volvo. Vi har även passat på att investera i trygga namn som Lundbergföretagen och norska Statnett (statsägt). Mot bakgrund av den M&A våg som rått under året har Link Mobility återlöst sin obligation på 107,64% samtidigt som Veritas och DBB refinansierar sina lån i förtid.

Carnegie Corporate Bond A sjönk med 0,09 procent under månaden och är upp 0,33 procent sedan årsskiftet. Vi fortsätter att hålla durationen kort för att minimera ränterisken i portföljen och även begränsa marknadsrisken genom att till stor del investera i obligationer med kortare löptid.

En historiskt hög riskaptit i kombination med geopolitiska risker och en mindre expansiv penningpolitik gör att vi fortsätter att bibehålla en balanserad portfölj för att ta höjd för fortsatt volatilitet och oroligheter.

Fler artiklar

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond
Carnegie Corporate Bond

Fortsatt stark utveckling för Corporate Bond

Efter ett par lugna sommarmånader började marknadsaktiviteten sakta men säkert att stiga igen under slutet av augusti. Mot bakgrund av bristande utbud, starka fondflöden och överlag godkända rapporter har risksentimentet...

Maria Andersson 9 september 2019
”En av de svagaste månaderna på länge”
Carnegie Corporate Bond

”En av de svagaste månaderna på länge”

Efter ett trevande år med ömsom sommarvärme och ömsom höstrusk kom november att välkomna den råaste vinterkylan. Handelsspänningar, tullkrig och politisk oro har tagits som anledningar till att bolagens obligationskurser...

Niklas Edman 10 december 2018
Trump skapar oro för europeiska krediter
Carnegie Corporate Bond

Trump skapar oro för europeiska krediter

Efter maj som överlag präglades av högtryck på marknaderna har vi nu gått in i en svalare period där sommar och semester påverkar både primär- och sekundärmarknaden, dock inte utan...

Niklas Edman 5 juli 2018