Stäng
Språk
Meny

Ökade positioner i Hexagon, Arla och Peab

Aktiviteten i marknaden som tog fart i andra halvan av augusti höll i sig under början av september för att sedan avta och igen få ny fart mot slutet av månaden. Feds uttalande kring minskade tillgångsköp och möjliga räntehöjningar under 2022 fick de långa marknadsräntorna även i Sverige att röra sig uppåt, även om Riksbanken kommunicerar oförändrad ränta förbi 2022.

Fonden investerade i en 5-årig säkerställd obligation emitterad av Ålandsbanken som betalar Stibor +25 punkter. Ålandsbanken planerar att transferera sin bolåneportfölj till det nya hypoteksbolaget Borgo, men det förutsätter att Borgo erhåller Ålandsbankens motsvarande rating (AAA) och om det ej skulle ske erhåller vi obligationsägare en så kallad step-up marginal på +15 punkter. Fonden investerade även i emissioner från Trelleborg och Latour samt ett nytt namn i form av Gränges. Gränges, som utvecklar aluminiumprodukter emitterade en hållbarhetslänkad obligation där målen är knutna till minskning av koldioxidutsläpp samt en ökad andel återvunnen aluminium i produktionen.

Obligationen löper på 5 år och betalar Stibor +120 punkter med en step-up marginal på +40 punkter om de satta hållbarhetsmålen inte uppfylls. Vi ökade våra positioner något bland annat i Hexagon, Arla och Peab medan innehav med kortare löptid i Trelleborg, Nibe, Indutrade och Kraftringen avyttrades. En massiv transaktion genomfördes under månaden då Akelius sålde 599 fastigheter till ett värde av 92 mdr SEK till Heimstaden. En god affär för Akelius och samtidigt en bra tillgång för Heimstaden samtidigt som ett förvärv i denna storlek naturligtvis kräver ny finansiering.

De sista restriktionerna lyfts och vi återgår till en mer normaliserad värld. Bolagens rapporter för andra kvartalet visade generellt stabilitet och positiva siffror, det återstår att se hur tredje kvartalets siffror kommer att se ut. Kreditmarginalerna rör sig fortsatt i sidled och efterfrågan hos investerarna ser ut vara fortsatt god.

Carnegie Investment Grade investerar i välskötta, stabila och hållbara bolag. Vi prioriterar en defensiv och diversifierad portfölj, i linje med vår förvaltningsfilosofi.

Mer om fonden

Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade är en räntefond som investerar i företagsobligationer med stort hållbarhetsfokus och höga kreditbetyg. Fonden investerar i hållbara bolag, som har en lägre risknivå då frågor som berör...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

En stabil målgång
Carnegie Investment Grade

En stabil målgång

Året avslutades med en stabil kreditmarknad som trots kontinuerlig oro kring spridningen av Omikron oförtrutet uppvisar ett positivt sentiment. Isärspreadningen i kreditmarginalerna vi såg i slutet av november, som en...

Mona Stenmark 7 januari 2022
Hög aktivitet och viss volatilitet
Carnegie Investment Grade

Hög aktivitet och viss volatilitet

November blev en månad som inledningsvis uppvisade hög aktivitet och stabilitet, men i spåren av förnyad oro kring en ny variant av viruset, Omikron, fick vi ett volatilt avslut. Marknaden...

Mona Stenmark 6 december 2021
Hösten bjuder fortfarande på grönt
Carnegie Investment Grade

Hösten bjuder fortfarande på grönt

Under oktober avtog aktiviteten i marknaden något även om det fortfarande finns en relativt god efterfrågan hos investerare. Framför allt fastighetssektorn, som tillsammans med bank är en dominerande sektor i...

Mona Stenmark 3 november 2021