Stäng

Ökat innehav i Knowit och Systemair

Stockholmsbörsen steg med 2,4 procent i juni, småbolagsindex steg också med 2,4 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 3,6 procent.

Vi har ökat innehavet i Knowit. It-konsulten har länge uppvisat en fin utveckling med både försäljningstillväxt och lönsamhet i särklass. Strategikonsultdelen har uppvisat en något sämre utveckling det senaste året men det överskuggar inte bilden av en verksamhet i mycket gott skick. Självklart har coronakrisen skapat frågor. Vi gör bedömningen att Knowits kunder ser dem som en viktig leverantör och tror inte att coronakrisen påverkat efterfrågebilden signifikant. I ljuset av det ser vi aktien på en attraktiv nivå och bedömer värderingen som tilltalande.

”Kanske kan även det leda till en uppvärdering av aktien i spåren av en ökad fokus på ESG-frågor som borde kunna gynna Systemair. I vilket fall som helst är det ett fint och välskött bolag som vi får till en attraktiv värdering.”

Vi har också ökat vårt innehav i ventilationsbolaget Systemair. Tyska ebm-papst group har varit bolagets näst största ägare sedan 1985 då de sålde ett bolag till Systemair. Nu väljer de att sälja halva sitt innehav och minska ägandet från 20 procent till 10 procent av aktierna. Vi passade på att öka vårt innehav. Vi ser försäljningen som odramatisk och ser snarast en förbättrad likviditet i aktien som positivt. Systemair har under året uppvisat en god utveckling med fin försäljningsutveckling och en bra lönsamhet. Blickar vi framåt tror vi på en fortsatt god efterfrågan. Det blir allt viktigare med en modern och effektiv ventilation för att klara framtidens miljökrav. Kanske kan även det leda till en uppvärdering av aktien i spåren av en ökad fokus på ESG-frågor som borde kunna gynna Systemair. I vilket fall som helst är det ett fint och välskött bolag som vi får till en attraktiv värdering.

I ljuset av positiva siffror från lastvagnsmarknaden, nu senast var det ordersiffror för tunga lastvagnar i Nordamerika som var klart bättre än väntat i juni, ser vi med tillförsikt fram emot Concentrics utveckling under resten av året. Det har varit en utmanande period för bolaget, men sin vana trogen har de ändå lyckats uppvisa en god lönsamhet. Om nu efterfrågan kommer tillbaka tror vi på en god lönsamhetsutveckling för bolaget. Bolaget ligger i framkant avseende elektrifiering och har under året erhållit genombrottsordrar. En intressant kombination av välskött bolag, attraktiv värdering och spännande framtidsutsikter. Aktien steg med 8 procent i juni.

Mer om fonden

Småbolags­fond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre värdebolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”Rapporten var rakt igenom urstark”
Carnegie Småbolagsfond

”Rapporten var rakt igenom urstark”

Stockholmsbörsen steg med 3,4 procent i juli, småbolagsindex steg med 7,6 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 8,5 procent. Som vanligt präglades juli månad av börsbolagens halvårsrapporter. Generellt slog rapporterna marknadens...

Viktor Henriksson 6 augusti 2020
Ökat innehav i Nordic Entertainment Group och Peab
Carnegie Småbolagsfond

Ökat innehav i Nordic Entertainment Group och Peab

Stockholmsbörsen steg med 5,5 procent i maj, småbolagsindex steg med 8,9 procent. Carnegie Småbolagsfond ökade med 6,2 procent. Vi har ökat vårt innehav i Nordic Entertainment Group. Maj var en...

Viktor Henriksson 8 juni 2020
Vinnare på ”staycation”
Carnegie Småbolagsfond

Vinnare på ”staycation”

Dometic blev fondens bästa innehav i april med en uppgång om 48 procent. Vi ökade innehavet efter kursraset i mars, men trots den fantastiska uppgången i april är det fortfarande...

Viktor Henriksson 7 maj 2020