Stäng
Språk
Meny

Ökat innehav i två bolag vi tror på

Stockholmsbörsen steg med 3,0 procent samtidigt som småbolagsindex ökade med 3,5 procent. Carnegie Micro Cap steg med 3,5 procent.

Vi har i februari ökat innehavet i TF Bank. När pandemin drabbade oss infann sig på aktiemarknaden en oro. Kommer utlåningen att falla ihop och kommer kreditförlusterna att stiga? Bokslutsrapporten bekräftar att bolaget klarat pandemiåret på ett väldigt bra sätt. Utlåningen fortsätter att växa och kreditförlusterna hålls på en stabil nivå. Expansionen in i kreditkort i Tyskland har planenligt medfört en del uppstartskostnader men vi ser att de underliggande trenderna utvecklas i rätt riktning. Bolaget växer snabbt med god kontroll på kreditförlusterna och har en hög avkastning på eget kapital men värderas ändå till väldigt låga multiplar. Vi förväntar oss ingen radikal omvärdering men tror att bolaget kommer att fortsätta leverera en god vinsttillväxt och kanske kan den väldigt låga värderingen komma upp något i alla fall. Tillsammans utgör det en möjlighet till en god avkastning. När vi nu förhoppningsvis går mot en återöppning är vår tro att TF Banks situation kommer att förbättras ytterligare samt att bolaget tagit marknadsandelar. Bolaget är välskött och har visat fina siffror i ett antal år nu något vi anser inte återspeglas i värderingen.

Vi har ökat innehavet i Ferronordic. Starkt förenklat är grunden i bolagets verksamhet att sälja och serva Volvos lastbilar och anläggningsmaskiner i Ryssland. Det har bolaget gjort extremt framgångsrikt. Verksamheten har växt kraftigt i regionen, nya varumärken har adderats och marknadsandelen har hela tiden ökat. Naturligtvis är Volvo nöjda med samarbetet, vilket också visar sig i att Ferronordic för ett år sedan övertog en Volvoverksamhet i Tyskland. Vår bedömning är att Volvo gärna ser att Ferronordic förbättrar Volvos ställning på den viktiga Tyska marknaden. Konkurrensen i Tyskland är naturligtvis hård, med inhemska Tyska aktörer. Men vår bedömning är att Ferronordic har goda förutsättningar att lyckas. Bolaget har för avsikt att expandera och vi förväntar oss en fortsatt aktivitet från bolaget i tyskland. Den tyska expansionen spär ut exponeringen mot Ryssland vilket dels minskar risken men framför allt motiverar en högre värdering av aktien. 2020 blev ännu ett framgångsrikt år för bolaget och vi har höga förväntningar på 2021. Bolaget har hanterat Covid på ett bra sätt men gynnas ändå av en återöppning. Aktien värderas synnerligen lågt varför vi ser goda chanser till en fortsatt attraktiv avkastning.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar långsiktigt i mindre bolag som är välskötta, framtidssäkrade och har en stark marknadsposition. Bolagen är svenska och har ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder kronor....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

New Waves framgångsvåg rullar vidare
Carnegie Micro Cap

New Waves framgångsvåg rullar vidare

I augusti flyttades fokus från bolagsrapporter till inflation, energipriser och geopolitisk oro. Generellt ingen bra miljö för aktier. Några av portföljens kärninnehav rapporterade sina andra kvartal sent och utfallet var...

Viktor Henriksson 7 september 2022
”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”
Carnegie Micro Cap

”De brukar skämma bort oss med riktigt starka kvartalsrapporter”

Som vanligt domineras juli månads nyhetsflöde av innehavens halvårsrapporter. Utfallet var gott. Flertalet av våra innehav redovisar starka siffror. Bland de starkast rapporterande bolagen var Bufab som slog prognoserna med...

Viktor Henriksson 9 augusti 2022
Carnegie Micro Cap säljer Catena
Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap säljer Catena

I juni avyttrade vi den sista delen av innehavet i Catena. Vi har ägt aktien sedan fonden startade och har bara gott att säga om bolaget. Trots en kursnedgång nu...

Viktor Henriksson 5 juli 2022