Stäng

Ökat innehav i två bolag vi tror på

Stockholmsbörsen steg med 3,0 procent samtidigt som småbolagsindex ökade med 3,5 procent. Carnegie Micro Cap steg med 3,5 procent.

Vi har i februari ökat innehavet i TF Bank. När pandemin drabbade oss infann sig på aktiemarknaden en oro. Kommer utlåningen att falla ihop och kommer kreditförlusterna att stiga? Bokslutsrapporten bekräftar att bolaget klarat pandemiåret på ett väldigt bra sätt. Utlåningen fortsätter att växa och kreditförlusterna hålls på en stabil nivå. Expansionen in i kreditkort i Tyskland har planenligt medfört en del uppstartskostnader men vi ser att de underliggande trenderna utvecklas i rätt riktning. Bolaget växer snabbt med god kontroll på kreditförlusterna och har en hög avkastning på eget kapital men värderas ändå till väldigt låga multiplar. Vi förväntar oss ingen radikal omvärdering men tror att bolaget kommer att fortsätta leverera en god vinsttillväxt och kanske kan den väldigt låga värderingen komma upp något i alla fall. Tillsammans utgör det en möjlighet till en god avkastning. När vi nu förhoppningsvis går mot en återöppning är vår tro att TF Banks situation kommer att förbättras ytterligare samt att bolaget tagit marknadsandelar. Bolaget är välskött och har visat fina siffror i ett antal år nu något vi anser inte återspeglas i värderingen.

Vi har ökat innehavet i Ferronordic. Starkt förenklat är grunden i bolagets verksamhet att sälja och serva Volvos lastbilar och anläggningsmaskiner i Ryssland. Det har bolaget gjort extremt framgångsrikt. Verksamheten har växt kraftigt i regionen, nya varumärken har adderats och marknadsandelen har hela tiden ökat. Naturligtvis är Volvo nöjda med samarbetet, vilket också visar sig i att Ferronordic för ett år sedan övertog en Volvoverksamhet i Tyskland. Vår bedömning är att Volvo gärna ser att Ferronordic förbättrar Volvos ställning på den viktiga Tyska marknaden. Konkurrensen i Tyskland är naturligtvis hård, med inhemska Tyska aktörer. Men vår bedömning är att Ferronordic har goda förutsättningar att lyckas. Bolaget har för avsikt att expandera och vi förväntar oss en fortsatt aktivitet från bolaget i tyskland. Den tyska expansionen spär ut exponeringen mot Ryssland vilket dels minskar risken men framför allt motiverar en högre värdering av aktien. 2020 blev ännu ett framgångsrikt år för bolaget och vi har höga förväntningar på 2021. Bolaget har hanterat Covid på ett bra sätt men gynnas ändå av en återöppning. Aktien värderas synnerligen lågt varför vi ser goda chanser till en fortsatt attraktiv avkastning.

Mer om fonden

Carnegie Micro Cap

Carnegie Micro Cap investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag, med ett marknadsvärde på 0,5-5 miljarder kronor. Minsta insättning i fonden är 50 000 kronor. Kontakta någon av våra säljare för mer information om...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

MC-tillbehör online, med god lönsamhet
Carnegie Micro Cap

MC-tillbehör online, med god lönsamhet

Stockholmsbörsen steg i mars med 8,2 procent, småbolagsindex ökade med 4,9 procent. Carnegie Micro Cap steg med 5,4 procent. I mars deltog Carnegie Micro Cap i börsintroduktionen av Pierce Group....

Viktor Henriksson 7 april 2021
Nytt innehav: Elanders
Carnegie Micro Cap

Nytt innehav: Elanders

Stockholmsbörsen inledde året med fokus på storbolagen. Fullt förståeligt med tanke på den starka avslutningen för småbolagen föregående år. Börsen steg med 2,5 procent samtidigt som småbolagsindex backade med 1,4...

Viktor Henriksson 8 februari 2021
Bäddat för ett nytt spännande Micro Cap-år efter rusningen 2020
Carnegie Micro Cap

Bäddat för ett nytt spännande Micro Cap-år efter rusningen 2020

Carnegie Micro Cap steg hela 48 procent 2020, tack vare fina kursuppgångar för både nya gaming-bolag och etablerade industribolag. Förvaltaren Viktor Henriksson spår ett 2021 med fler börsintroduktioner, fler utköp...

Erik Amcoff 26 januari 2021