Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Marknadskommentar

OKTOBER 2022

Aktiemarknaden visade styrka under oktober och återhämtade stora delar av tappet från föregående månad. Riskaptiten är tillbaka och bolagens starka kvartalsrapportergav stöd. Har vi sett botten eller är uppgången ett ” bear market rally”?

MÅNADENS SPANINGAR:

1. Kan finanspolitiken stjälpa penningpolitikens intentioner? Den nya regeringen är nu på plats och ska försöka genomföra åtminstone delar av de förändringar som de gått till val på.

De tillträder i en situation med kraftig inflation och en tämligen
stram penningpolitik. En stor utmaning för regeringskoalitionen blir att leverera både på vallöften och samtidigt inte skadeskjuta Riksbankens intentioner för att bromsa inflationen. Det kan bli en svår balansgång att inte göra väljarna besvikna samtidigt som de behöver bedriva en någorlunda stram finanspolitik.


Utvecklingen i England där vidlyftiga budgetförslag ledde till stor turbulens och sedermera premiärministern Liz Truss avgång kanske kan ses som ett varnande exempel.

2. Utvecklingen i Kina förefaller oerhört negativ. Xi Jinping befäster sin ställning och har nu lyckats göra sig till ”de facto” diktator. Vi ser en utveckling mot ett allt mer isolationistiskt och traditionellt kommunistiskt Kina. Konflikten med USA kommer att få förskräckande effekter på världsekonomin under de närmaste åren. Riskerna för en militär konflikt om Taiwan har ökat ytterligare.

3. Både räntor och kreditmarginaler fortsätter att bidra till
förväntad löpande avkastning som nu är på nivåer som man
tidigare bara kunnat drömma om.


Värt att notera är att hög avkastning gäller för hela segmentet
oavsett kreditkvalitet. Med andra ord är även kvalitetsnamn för tillfället oerhört billigt vilket icke är att underskatta i rådande makromiljö där viss recessionsoro kan skönjas. Sektorer som bank, telekom, försäkring och service med enskilda namn som exempelvis Nordea och Verisure är väldigt attraktiva just nu av flera anledningar.

4. Frågan är om vi sett botten på aktiemarknaden? Vanligtvis så brukar inte börsen bottna förrän vi befinner oss i en lågkonjunktur och där är vi inte än.


Inköpschefsindex (PMI) brukar vara en pålitlig indikator och historiskt brukar vi först se en vändning i indexet, därefter bottnar aktiemarknaden. Marknadsläget är svårbedömt, men vi kan konstatera att vi kommer att behöva navigera i en
turbulent finansmarknad under de kommande månaderna.