Stäng
Språk
Meny

Oljan på väg tillbaka

Den globala prisuppgången på risktillgångar fortsatte även under april. En allt snabbare kreditexpansion i Kina som framförallt letat sig ut på råvarumarknaden och en duvaktig Federal Reserve som lett till en svagare dollar har drivit på rallyt under månaden. Fredrik Colliander, Carnegie Rysslandsfond, sammanfattar månaden som gått.

Metallpriserna i Kina har nu stigit med en rasande fart och oljepriset är upp mer än 70 procent sedan botten i januari. Framför allt kraftigt skuldsatta råvarubolag har stigit med en rasande fart.

Oljeproducenternas möte i Doha, där man skulle förhandla fram begränsningar i oljeproduktionen blev en ickehändelse. Oljepriset, som stigit kraftigt på förväntningarna inför mötet, fortsatte att stiga även efter att de deltagande oljeproducenterna misslyckats med att komma överens. Det är tydligt att det är något annat än produktionsbegränsningar som driver oljepriserna.

I Ryssland har den stora nyheten varit regeringsbeslutet att tvinga de statligt ägda bolagen att betala 50 procent av nettovinsten i utdelning. Utdelningen ska basaseras på det resultat som är högst av IFRS och rysk redovisningsstandard. Det finns fortfarande oklarheter i detta och marknaden är rädd att det ska finnas ett förhandlingsutrymme som företagen kan använda för att få ner utdelningen. De bolag som berörs har ändå stigit kraftigt under månaden. Uppgången har letts av Gazprom som är det bolag vars utdelning kan komma att stiga mest. Gazproms utdelning kan komma att bli hela 15 procent. Andra statligt ägda bolag, i vilka effekten inte blir lika dramatisk, har också stigit kraftigt, t ex Rosneft.

Det har fortsatt att komma många resultat under månaden och de har i regel överraskat positivt. Surgutneftegaz redovisade t ex ett resultat för 2015 som var 10 procent bättre än förväntningarna. Utdelningen på preferensaktien blir mycket hög även för detta år, ca 17 procent. Även Gazprom var bättre än väntat, bl.a. pga. lägre valutaförluster än väntat. Det andra stora gasbolaget, Novatek, rapporterade för första kvartalet ungefär som markanden förväntat. Ett bolag som däremot gjorde marknaden besviken var detaljhandelskedjan Magnit. Nettovinsten minskade med hela 13 procent samtidigt som EBITDA-marginalen minskade med över 1,5 procent. Det är tydligt att den ryska konsumenten fortfarande har det tufft.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019
Stark tillväxt i ryska guldbolag

Stark tillväxt i ryska guldbolag

Den ryska marknaden fortsatte upp i juli trots att sanktionsrisken återigen kommit att hamna i fokus. Rysslandsfonden steg 1,5 procent under månaden. Det amerikanska representanthuset godkände en förändring i ”the...

Fredrik Colliander 6 augusti 2019
”All time high”

”All time high”

Oljepriset steg kraftigt under månaden. Den ryska marknaden steg även den men inte alls i samma takt. Ur ett historiskt perspektiv är marknaden nu ganska dyr vilket innebär ett visst...

Fredrik Colliander 5 september 2016