Stäng

”Oljebolagen har stigit kraftigt i maj”

Rysslandsfonden föll med 1 procent i maj. Den negativa utvecklingen beror i till stor del på förstärkningen av den svenska kronan. Gentemot dollarn har kronan stigit 5 procent sedan slutet av april. Kronan har nu återhämtat hela årets fall mot dollarn.

Ryssland agerar kraftigt för att följa det nya OPEC+avtalet. Ryssland gick med på att sänka råoljeproduktionen till 8,5 miljoner fat per dag och den genomsnittliga produktionen är nu redan nere på 8,8 miljoner fat per dag. Nedskärningarna har bidragit till att oljepriset nu stiger snabbt. Ökad efterfrågan i samband med att ekonomierna öppnar upp påverkar också. Man räknar med att oljekonsumtionen bottnade på ca 75 miljoner fat per dag och att den kommer att vara över 85 miljoner fat per dag redan i juni.

Lägre volymer och priser påverkar naturligtvis de ryska oljebolagen kraftigt. Gazpromneft uppvisade till exempel en förlust redan för första kvartalet och det andra kommer givetvis att bli ännu sämre. Marknaden ignorerar dock de resultat som kommer och oljebolagen har stigit kraftigt i maj.

Antalet bekräftade coronasjuka i Ryssland är nu uppe i 424 000. Endast USA och Brasilien har fler bekräftade sjuka. Trots detta räknar myndigheterna med att toppen är passerad och har påbörjat lättnader. Myndigheterna i Moskva tillät till exempel affärer att öppnas från och med den första juni.

”Statistiken pekar mot att ekonomin inte har påverkats så kraftigt som man väntat sig.”

Den ryska statistikmyndigheten släppte nyligen ekonomisk statistik för april. Statistiken pekar mot att ekonomin inte har påverkats så kraftigt som man väntat sig. Om aprilsiffrorna är något att gå efter ser siffrorna för hela andra kvartalet ut att hamna på en BNP-minskning på mellan 7-8 procent.

Dissonansen mellan marknadernas styrka och den svaga globala ekonomin är fortsatt mycket stor. Marknadernas optimism kommer i första hand från det faktum att många länder nu lättar på de restriktioner som införts och försöker att avveckla sina ”lock -down”.

Det kan dock vara värt att påminna sig om att vägen tillbaka till någon slags normalitet kommer att vara svår och kan ta tid. Arbetslösheten kommer fortsatt att vara hög och det kan vara svårt för konsumenterna att få tillbaka sitt självförtroende.

Mer om fonden

Rysslands­fond A

Carnegie Rysslandsfond investerar i aktier noterade i Ryssland och i övriga delar av forna Sovjetunionen. Här finns enorma naturtillgångar, men också många spännande företag i nyare branscher. Fonden får också investera i bolag vars...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Duvaktiga signaler från ryska centralbanken
Carnegie Rysslandsfond

Duvaktiga signaler från ryska centralbanken

Den ryska aktiemarknaden var ganska lugn i juli och oljepriset var stabilt. Fortsatta coronautbrott på många håll i världen, framför allt i USA och Latinamerika har inte lett till någon...

Fredrik Colliander 5 augusti 2020
Minskade utdelningar framåt
Carnegie Rysslandsfond

Minskade utdelningar framåt

Trots förnyade coronautbrott i bland annat USA och Tyskland har den ryska marknaden varit lugnare under juni än tidigare. Rysslandsfonden steg med 1 procent utan någon större dramatik. Samarbetet inom...

Fredrik Colliander 3 juli 2020
Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete
Carnegie Rysslandsfond

Avyttrade Norilsk Nickel fortsätter brista i sitt miljöarbete

En av världens största producenter av nickel, ryska bolaget Norilsk Nickel, är inblandade i en stor naturkatastrof där 20000 ton diesel har läckt ut i en flod som rinner ut...

Fredrik Colliander 5 juni 2020