Stäng
Språk
Meny

Oljesektorn fortsatt osäker

Februari blev ännu en volatil månad och fortfarande styrs sentimentet i hög grad av makronyheter. Mona Stenmark som förvaltar Carnegie Emerging Markets, sammanfattar månaden som gått.

 I Indien annonserades budgeten vilket skingrade viss oro hos investerarna då den var bättre än väntat. Fokus ligger på att hålla underskottet i styr samtidigt som man stimulerar tillväxten.

I Kina sänktes reservkravet med 50 punkter vilket frigör likviditet i marknaden och gynnar tillväxten. Latinamerika som region fick en positiv utveckling under månaden, men ratinginstitutet Moody’s följde i S&P:s spår och nedgraderade Brasilien, som är i recession och som möter stora ekonomiska utmaningar.

Under månaden har exponeringen mot Kina dragits ner genom avveckling av försäkringsbolaget China Life och hyrbilsföretaget CAR Inc. Försäkringsbranschen har gått svagt på senare tid och den negativa trenden förväntas fortsätta p.g.a. den försvagade makroekonomin. Vad gäller CAR har osäkerheten ökat eftersom bolaget har utestående lån i USD som blir dyrare i och med försvagningen av Kinas renmimbi. Ett nytt Kina-innehav är internetbolaget Alibaba. Aktien har tidigare handlats på mycket höga nivåer men har kommit ner i takt med börsturbulensen och vi passar därför på att köpa in oss i bolaget. Indiska Sintex har avvecklats successivt under månaden. Svagheten i den indiska marknaden har gjort att aktien blivit relativt illikvid och det är svårt att se en katalysator på kort sikt som skulle få aktien att vända upp. Ryska Lukoil har avvecklats under månaden då utsikterna för oljesektorn är fortsatt osäker.

I Mexiko har fonden återinvesterat i cementbolaget Cemex. Bolaget kom med en positiv resultatrapport som tyder på att de värsta svårigheterna är över och att aktiens negativa trend därmed kan vara bruten. Exponeringen mot Brasilien har ökat genom en investering i köttproducenten JBS. Bolaget gynnas av den svaga realen och ett bra köptillfälle har uppstått då aktien fallit till extremt låga nivåer p.g.a. rykten om korruption i samband med kreditgivning från statliga banken BNDES.

Fler artiklar

En bank med tillväxtmöjligheter

En bank med tillväxtmöjligheter

Carnegie Emerging Markets sjönk 0,8 procent men summerar 2016 till en uppgång om 11,8 procent. Vi ökar i fillipinska banken BDO. I december höjde som förväntat Fed, den amerikanska centralbanken,...

Mona Stenmark 2 januari 2017
Minskad exponering mot Mexiko

Minskad exponering mot Mexiko

I november kom så det oväntade resultatet i det amerikanska presidentvalet som fick den amerikanska börsen att gå upp på förväntningar om mer expansiv politik och räntehöjningar, men som skakade...

Mona Stenmark 5 december 2016
Latinamerika starkast

Latinamerika starkast

I oktober fortsatte fokus att ligga på spekulationer kring det amerikanska presidentvalet. Sannolikheten för en räntehöjning i december ökade efter hökaktiga kommentarer från USA:s centralbank tillsammans med BNP-siffror för tredje...

Mona Stenmark 8 november 2016