Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Global Quality Companies

Olympus, Sanofi och LKQ startade starkt

Oktober månad blev en mer positiv månad där globala aktier återhämtade sig kraftigt. USA kom ut med positiva BNP-siffror för första gången i år och mer cykliska sektorer som energi, industri och finans blev de stora vinnarna. Företagsrapporterna har även börjat rulla in där man kan se ett varierande utfall. Det finns potential för fortsatta överraskningar både på nedsidan och uppsidan.

De bäst avkastande bolagen var Deere, LKQ, Merck och Blackrock. De nyaste innehaven, Sanofi och Olympus, bidrog även positivt denna månad. Det är glädjande att dessa direkt bidrar positivt till portföljens utveckling. Tungviktarna Microsoft och Alphabet släppte rapporter som landade lite under förväntan. LKQ,

LKQ levererade en vinst något högre än förväntat. Bolaget har gjort ett bra jobb i att överföra prisökningarna till konsumenterna och på så vis försvarat sina marginaler. Långsiktigt ser vi att marknaden för reservbildelar kommer fortsätta bli alltmer betydande, inte minst för återvunna reservdelar.

Sanofi kom in med en riktigt fin rapport där dom ökade omsättningen med 21 procent drivet av stark försäljningstillväxt inom vaccin och specialbehandlingar. Deras storsäljande Duxipent fortsätter gå väldigt bra och försäljningen har fyrdubblats över de senaste tre åren. Bolaget uppvisar stabil och icke-cyklisk utveckling vilket vi tror kommer vara extra viktigt framöver.

Alphabet och Microsoft rapporterade båda positiv försäljningstillväxt men sjunkande takt vilket marknaden reagerade kraftigt negativt på. I grund och botten var det dock knappast överraskande att tillväxten mattas av under rådande ekonomiska klimat och vi ser det som positivt att bolagen fortsätter att investera kraftigt i R&D, även om det sker på bekostnad av kortsiktig vinst. Givet bolagens starka långsiktiga tillväxtutsikter i kombination med allt lägre värderingsmultiplar ser vi de som väldigt attraktiva investeringar i dagsläget och bibehåller höga allokeringar till båda.

Marknadsläget är fortsatt osäkert samtidigt som många kvalitetsbolag blivit väldigt billiga. Vi känner oss trygga med att dagens portfölj kommer leverera god avkastning på sikt oavsett hur ekonomin utvecklas närmsta åren.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.