Stäng
Språk
Meny

Omikron satte sin prägel på marknaden

November inleddes med en förhållandevis stabil marknad med relativt god aktivitet i primärmarknaden. Riksbanken behöll reporäntan på noll samtidigt som de vid sitt november-möte lade in en höjning mot slutet av sin prognosperiod. Detta var inget som överraskade marknaden utan det som i stället gjorde visst avtryck var den omfördelning av tillgångsköp som planeras till första kvartalet 2022.

Det program avseende tillgångsköp som inleddes i mars 2020 löper ut i slutet av detta år. Därefter är Riksbankens prognos att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022 och att det sedan gradvis kommer att minska. Inom ramen för programmet som snart löper ut har en stor andel investerats i säkerställda bostadsobligationer. Under första kvartalet 2022 kommer Riksbanken att göra en annan fördelning av sina köp; 12 miljarder i statsobligationer, 12 miljarder i obligationer utgivna av region och kommun samt 12 miljarder i säkerställda bostadsobligationer. Andelen som investeras i bostadsobligationer går därmed från ungefär två tredjedelar till en tredjedel.

Riksbankens besked ledde till att spreadarna för bostadsobligationer gick isär och vi såg en svag utveckling för segmentet. Rörelsemässigt överskuggades dock detta av den marknadsturbulens som följde av spridningen av Omikron, den nya varianten av Covid 19. Riskaversionen slog till brett i slutet av november och såväl aktier som krediter korrigerade relativt kraftigt. Att vi har en längre period av stark uppgång i ryggen bidrog säkert till att korrigeringen blev så pass tydlig som den ändå blev, också i segmentet för obligationer inom Investment Grade.

Under månaden har vi skiftat vår exponering i fastighetsbolaget Heimstaden Bostad där vi blev återlösta på våra papper med förfall 2022 och i stället köpte nyemitterade obligationer med förfall 2023. Vi gjorde även en liknande övning i Investmentbolaget Kinnevik.

Carnegie Likviditetsfond investerar i obligationer som ger oss exponering mot stat, kommun, bostadsobligationer, seniora banker samt företagsobligationer inom Investment Grade. Vi håller en låg ränterisk i fonden genom att i huvudsak investera i obligationer med rörlig ränta.

Mer om fonden

Carnegie Likviditetsfond A

Carnegie Likviditetsfond finns även i andelsklassen: Likviditetsfond B som riktar sig mot institutionella investerare. Vill du ha en tillfällig placering med mycket låg risk? Carnegie Likviditetsfond är en korträntefond som investerar i...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Avvaktande kreditmarknad, fokus på inflation och penningpolitik
Carnegie Likviditetsfond

Avvaktande kreditmarknad, fokus på inflation och penningpolitik

Marknaden för nordiska företagsobligationer var förhållandevis lugn under april månad. Den globala riskaptiten har inte varit på topp till följd av fortsatt geopolitisk osäkerhet och oro för de höga inflationstalen....

Mikael Engvall 2 maj 2022
Relativt lugn kreditmarknad, men stora ränterörelser
Carnegie Likviditetsfond

Relativt lugn kreditmarknad, men stora ränterörelser

Den geopolitiska oron till trots blev mars en ganska lugn månad för nordiska krediter. Ett antal emittenter har varit ute i primärmarknaden även om volymerna varit lägre jämfört med de...

Mikael Engvall 4 april 2022
En snabbkurs i obligationskunskap

En snabbkurs i obligationskunskap

Terminologin som används inom ränteförvaltning är ofta komplex med många nyckeltal och synonymer som kan göra det svårt att hålla reda på vad som är vad och särskilt vad som...

Mona Stenmark 28 mars 2022