Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Asia

Omstrukturering av Alibaba lyfter kinesiska börsen

Mars blev ännu en stökig månad på finansmarknaderna.

De asiatiska marknaderna föll initialt under månaden när tre amerikanska banker föll kraftigt i värde, när deras förluster på obligationsmarknaden uppdagades och ledde till stora uttag från deras kunder. Läget fortsatte att förvärras när även storbanken Credit Suisse fick problem med kreditvärdigheten och togs över av UBS. Inget av detta har direkt bäring på de asiatiska bolagens affärer, men det påverkade riskviljan negativt hos investerarna.

Kina presenterade sitt tillväxtmål för BNP under National Peoples Congress. Målet på 5 procent mottogs som en besvikelse av marknaden, även om det står klart att regeringen har en klar avsikt att vidta stimulansåtgärder för att gynna tillväxt, även för privata entreprenörsdrivna företag.

Ett annat orosmoln var, givet fortsatt hög global inflation, hur Fed skulle välja att agera mitt i den bankturbulens som uppstod. Fed valde att garantera insättarnas kapital i bankerna och höjde sedan räntan med 0,25 procent, vilket får anses vara en godtagbar kompromiss.

Alibaba Group, ett av fondens större innehav, meddelade i slutet av mars att man kommer att genomföra en omstrukturering där bolaget delas upp i sex affärsområden. Detta ger ökat fokus på lönsamheten i och med att varje område ska drivas självständigt med målsättningen att börsnotera delarna så småningom. Detta är ett tydligt bevis på regeringens vilja att främja tillväxt samt att regleringen av internetbolagen närmar sig slutet. Man har tidigare agerat för att minska vissa bolags monopolliknande ställning på marknaden. En uppdelning av Alibaba är förenlig med denna målsättning. Alibaba värderas idag till 10 gånger vinsten, vilket känns som en undervärdering. Förändringen kan också innebära att nästa steg blir en börsnotering av Ant Group som ägs till 30 procent av Alibaba. Kina satsar på ”dual circulation”, vilket i klartext betyder ökat fokus på inhemsk konsumtion och tillväxt. Alibaba är ett av de bolag som har mest att vinna på denna policy. Även JD.com, verksamma inom internet- och detaljhandel har annonserat en avknoppning av sitt fastighetsbolag. Båda bolagen steg kraftigt på börsen efter nyheten.

Författare

Gunnar Påhlson

På Carnegie Fonder sedan 2006 och i branschen sedan 1981. Förvaltar Carnegie Asia och Carnegie Indienfond.