Stäng
Språk
Meny

Operations. En stabil grund med robusta rutiner

Clara Ahre Johnson, Head of Operations

Under våren 2021 anslöt sig Clara Ahre Johnson till Carnegie Fonder, efter att tidigare ha arbetat på CAAM Fund Services, Brummer & Partners och SEB. Idag är Clara Head of Operations, en viktig funktion som stödjer resten av fondbolaget.

Vad är dina huvudsakliga uppgifter?

– Som Head of Operations har jag ansvar Business Support som hanterar orderflöden, penningtvättsfrågor, administration för våra direktkunder samt för kontroll och uppföljning av vår Transfer Agent, European Fund Administration (EFA).

Mitt arbete inkluderar även ansvar för Middle Office som hanterar värderingsfunktionen för våra fonder. Här gör man även risk- och compliancekontroller, ansvarar för marknadsdata och utför myndighetsrapportering av portföljerna. Utöver mig består Operations av tre personer på Business Support och fyra personer på Middle Office.

Hur ser en typisk dag ut?

– Ofta är dagarna är mötestunga då jag medverkar i många av bolagets pågående projekt. Dessutom pågår alltid täta dialoger om processer och förbättringar inom vårt team, med andra team och med externa motparter.

Vilka är ditt teams största utmaningar?

– Det finns en otroligt stor bredd på våra ansvarområden inom Operations. I team på tre eller fyra personer som i vårt fall, är alla nyckelpersoner och specialiserade på olika områden. Samtidigt måste alla ha tillräckligt med kunskap inom samtliga områden. Vi jobbar aktivt med kunskapsdelning och till viss del jobbrotation för att minska sårbarheten.

Vad är roligast med din roll?

– Den stora variationen av uppgifter är något som jag trivs bra med. Ingen dag är den andra lik. Operations är en stödfunktion och vårt arbete styrs till stor del av vad som sker i vår omvärld, både inom Carnegie Fonder och utanför kontorets väggar. Det kan till exempel tillkomma nya fonder eller nya regelverk som gör att vi behöver anpassa vårt arbete. Vi har en stabil grund med robusta rutiner och kan hantera förändringar. Det har vi bevisat många gånger om. Och så klart är det fantastiskt roligt att jobba tillsammans med så ambitiösa och kompetenta kollegor som jag har förmånen att göra varje dag.

Fler artiklar

”En trygg grundsten i långsiktigt sparande”

”En trygg grundsten i långsiktigt sparande”

På 40 snabba sekunder beskriver Simon Reinius målsättningen för Carnegie Global Quality Companies som investerar i precis vad fondnamnet är, globala kvalitetsbolag.

Simon Reinius 19 maj 2022
”Syns man inte finns man inte”

”Syns man inte finns man inte”

Med många resdagar träffar Johan Kruse kunder i hela Sverige för att inspirera rådgivare om Carnegie Fonders produktutbud och för att förstå kundens affär. Men med myror i brallan finns...

Kristina Flintull 4 maj 2022
Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma

För andelsägare i Carnegie Fonders Luxemburgbaserade fonder hålls årlig bolagsstämma i Luxemburg den 28 april 2022. För mer information, vänligen läs kallelsen eller kontakta oss via businessupport@carnegiefonder.se. Carnegie Fonder Portfolio med andelar...

Kristina Flintull 21 april 2022