Stäng
Språk
Meny

Oroande kreditförluster i Indien

Den indiska börsen utvecklades svagt i juli. Marknaden visade tydliga tecken på vikande intresse från investerarna redan i juni. Den ekonomiska tillväxten visar en avtagande trend, låt vara från en hög nivå. Svagare tillväxt tillsammans med en allt för hög värdering för många bolag är ingen bra kombination.

Rapportsäsongen för Indiens första kvartal bidrog också negativt till utvecklingen. Även om många bolag kom med hyggliga rapporter så innebar mycket försiktig, för att inte säga negativ, guidning avseende framtida utveckling från flera ledande företagsledningar, att investerarna drog öronen åt sig och blev mer försiktiga.

Bajaj Finance som själva bidrog med en urstark rapport, vinsten steg med drygt 40 procent, varnade för att efterfrågan på krediter för kapitalvaror som motorcyklar och luftkonditionering växer i lägre takt framöver.

Flera ledande banker valde att öka sina avsättningar för kreditförluster. En relativt ny trend är att utlåningen till hushållen för konsumtion nu visar högre kreditförluster. Detta har varit motorn i tillväxten för de privata bankerna de sista åren. Eftersom banksektorn utgör ca 30 procent av börsen är det oroande även om fonden enbart har investerat i de mest välskötta bankerna.

Under första halvåret var det främst utländskt kapital som drev börsen. När nu internationellt kapital allokerar om och nettosäljer Indien försöker de lokala institutionerna att hålla emot i nedgången. Som väntat sänkte Fed räntan i USA med 0,25 procent. RBI följde efter och sänkte räntan med 0,35 procent i Indien samt införde lättnader för att hjälpa finansbolagen. På marginalen är detta positivt.

It-servicebolagen visade förhållandevis stark orderingång, speciellt inom digitaliseringsområdet. Inhemsk konsumtion och bolag inom dagligvaror kan uppvisa en mer stabil utveckling och utgör en defensiv del av portföljen när de cykliska branscherna faller tillbaka. Bilförsäljningen visar fortfarande en mycket svag trend månad efter månad.

Den största utmaningen framöver för Modis regering blir att få fart på tillväxten.

Mer om fonden

Indienfond A

Carnegie Indienfond erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har det senaste decenniet etablerat sig som en ekonomisk stormakt med oerhört hög tillväxt. Landet har goda förutsättningar att...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Blandade intryck från Indienresa
Carnegie Indienfond

Blandade intryck från Indienresa

Den indiska marknaden utvecklades mycket starkt under september. Carnegie Indienfond steg i värde med 7 procent. Efter en resa till Indien under en vecka med möten med tjugo företag är...

Gunnar Påhlson 8 oktober 2019
5 reformer som lyfter Indien
Carnegie Indienfond

5 reformer som lyfter Indien

Indien är förmodligen en av de mest intressanta marknaderna att investera i – på en tidshorisont på 5-10 år, om ni har tålamod. Det finns ett antal strukturella drivkrafter som...

Gunnar Påhlson 1 oktober 2019
Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Värden – Carnegie Fonders hållbarhetsrapport

Hållbarhetsfrågorna står alltmer i fokus. Frågorna är sällan nya för oss då det alltid varit viktigt för oss att investera i företag långsiktigt och med begränsat risktagande. Därigenom har vi...

Hans Hedström 1 oktober 2019