Stäng

Oroligheterna spiller till viss del över på nordisk High Yield

Stigande volatilitet, ökande smittspridning med nya nedstängningar som följd och oroligheter kring det amerikanska presidentvalet fortsätter att prägla de globala finansmarknaderna. Svängningarna på aktiemarknaderna rör sig i tandem med bakslag i viruskampen och oro för utgången i det amerikanska presidentvalet med starka storbolagsrapporter och BNP-siffror i andra änden av vågskålen. Även om kreditmarknaderna också påverkas av sentimentet är vår övertygelse fortsatt att det är temporära prisrörelser och inte nödvändigtvis högre kreditrisk som ligger bakom.

De globala oroligheterna spiller till viss del över även på nordisk HY, vilket syntes mot slutet av månaden då framförallt norska namn denominerade i USD drabbas av kraftig försvagningen i valutan, då många förvaltare fick ökade säkerhetskrav. Risksentimentet påverkar förvisso från dag till dag men underliggande bolag fortsätter att gå stabilt.

Under månaden kom nyheter att Gefion, Zengun och Garfunkel alla genomför återlösen vilket fick till följd att obligationerna steg kraftigt. I fallet Gefion avyttrade vi och ökade istället vårt innehav i Axactor, som nu välkomnas på topp-10 listan, vilket visade sig positivt när Q3 rapporten var starkare än väntat och med ca 9 månader till förfall handlas på 14% i yield.

I primärmarknaden investerade vi i SuperOffice, Norges ledande leverantör av CRM-system, och köpet finansierades genom minskat ägande i CentralNic och Avida som med tiden blivit dyra.

Trots att det stundtals är stökigt på globala marknader och att priserna svänger kraftigt tåls att återigen framhäva de underliggande bolagens utveckling som den enskilt viktigaste faktorn för fonden, varför tålamod blir ytterst viktigt. Q3 rapporterna som successivt kommer blir en viktig vägvisare på hur väl bolagen är rustade för att klara av långsiktigare effekter av pandemin.

Fonden utvecklades fortsatt positivt och steg med 0,67 procent, vilket för årets nedgång till -1,10 procent.

Fondens fokus är att investera i bolag som ger en hög underliggande avkastning där utvecklingen i dessa bolag också är det viktigaste för avkastningen på längre sikt. På kort sikt är fonden dock inte immun mot förändringar i marknadssentimentet vilket Coronavirusets framfart också har visat.

Trots viss återhämtningen är kreditmarginalerna fortsatt på attraktiva nivåer. Fokus framgent är att bibehålla en diversifierad och likvid portfölj med bolag som vi bedömer ha en långsiktigt hållbar affärsidé.

Mer om fonden

High Yield Select 3 SEK

Grafen ovan visar utveckling för Carnegie High Yield Select 3 SEK. Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (NOK). Carnegie High Yield Select investerar i obligationer utgivna av nordiska företag....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Carnegie High Yield Select firar tre år överst på prispallen
Carnegie High Yield Select

Carnegie High Yield Select firar tre år överst på prispallen

Under sina tre första år har Carnegie High Yield Select gett en avkastning på 3,4 procent per år, vilket ger en förstaplats hos Morningstar*. Och det finns mer avkastning att...

Daniel Gustafsson, Niklas Edman 6 november 2020
Bästa high yield-fond sedan start
Carnegie High Yield Select

Bästa high yield-fond sedan start

Carnegie High Yield Select – Vår mest spetsiga och fokuserade kreditfond som investerar i högavkastande företagsobligationer inom high yield i hela Norden. Fondförvaltare Niklas Edman berättar om fonden och nuläget....

Carnegie Fonder 4 november 2020
Aktivitet i Catena Media, Midsummer och CentralNic
Carnegie High Yield Select

Aktivitet i Catena Media, Midsummer och CentralNic

Under andra halvan av september tilltog volatiliteten på de globala finansmarknaderna när virusspridningen fått ny fart på flera håll, investerare ifrågasätter värderingen på FAANG och andra ledande indikatorer trevar, samtidigt...

Maria Andersson 2 oktober 2020