Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie High Yield, Hållbarhet

Obligationer som minskar utsläppen

För att vi ska klara av att ställa om krävs enorma investeringar och mycket kapital. Ett sätt är att öronmärka obligationer där pengarna ska användas för hållbara ändamål. Gustav Ekhagen förvaltar Carnegie High Yield, en artikel 9-fond med hållbarhet som mål, förklarar.

Gustav Ekhagen, obligationer
Gustav Ekhagen, kreditförvaltare

Det finns tre huvudtyper av hållbara obligationer, gröna, sociala och hållbarhetslänkade.

  1. Gröna obligationer används likviden till investeringar som har med miljö att göra. Det kan vara till exempel investeringar i förnyelsebar energi, energieffektivisering eller miljöcertifierade fastigheter.
  2. Sociala obligationer fungerar på samma sätt att likviden är öronmärkt men istället för miljö så är det till social hållbarhet. Det kan till exempel vara mikrolån i utvecklingsländer, integrationsprojekt eller prisvärda bostäder.
  3. Hållbarhetslänkade obligationer skiljer sig. Där är inte likviden öronmärkt utan bolaget sätter upp ett eller flera mål som har med hållbarhet att göra. Det kan vara till exempel att minska utsläppen med en viss procent innan ett visst datum. Om bolaget inte lyckas måste en premie betalas till investerarna.

Syftet med de här instrumenten är alltså att kapital allokeras för en hållbar omställning.

Ramverken har skapats av kapitalmarknadens aktörer som gått ihop genom en organisation som heter ICMA. Även EU kommit med ett eget ramverk för gröna obligationer, så kallad EU Green Bond Standards.

Andelen hållbara obligationer har vuxit mycket senaste åren.

I Norden uppgår det nu till ungefär 14 procent i år av emitterad volym. I Europa är det ungefär hälften av detta. Globalt är det bara 2–3 procent. Så det är tydligt att Norden är ledande inom denna utveckling.

Vi på Carnegie Fonder tycker att det är en väldigt bra produkt och alla våra kreditfonder har exponering mot hållbara obligationer.

Carnegie High Yield består till hälften av hållbara obligationer. Andra halvan är bolag som vi bedömer som hållbara genom att bolagets produkter och tjänster bidrar till FN:s Globala Mål.

Sammantaget kan vi konstatera att ett bolags hållbarhetsnivå och ambition är viktiga kriterier vid en investering. Carnegie Fonder letar efter pålitlighet, transparens, ansvarstagande och rättvist agerande.

Läs mer om obligationer i Carnegie Fonders obligationsskola med Mona Stenmark.