Stäng

Oroväckande avkastningskurva

Uppfattningarna på aktie- respektive räntemarknaderna om vart ekonomin är på väg gick isär i mars. Aktiemarknaderna befäste de goda uppgångarna under årets två första månader. Långräntorna föll däremot mer än marginellt, vilket knappast är en styrkesignal avseende konjunkturen.

Tillväxtprognoserna skrivs också ned för världsekonomin. I USA är avkastningskurvan negativ, vilket brukar föregå en recession. Det behöver dock inte nödvändigtvis innebära en förestående recession. Hoppet står till att Kinas stimulanser ska innebära en betydande tillväxtimpuls under årets andra halvår. Här i Sverige präglades aktiemarknaden av Swedbanks haveri, vilket också drog med sig andra bankaktier till lägre kurser.

Vår försiktighet med aktier i den finansiella sektorn har därför hjälpt oss i jämförelse med många andra investerare.

Fonden steg med 1,2 procent i mars, vilket medför en uppgång med 9,2 procent sedan årsskiftet. Aktieandelen har lämnats i princip oförändrat hög, cirka 60 procent.

Fonden har fortsatt att öka innehaven i Epiroc och Kinnevik. På fastighetssidan har vi ökat aktieinnehavet i Atrium Ljungberg. Bolagets aktie tillhör en av de få fastighetsaktier som handlas under substansvärdet. Köpen har finansierats av att aktieinnehavet i Nyfosa sålts i sin helhet efter en mycket god utveckling under kort tid.

Fastighetsinvesteringar har även skett via obligationer i Logistri och Slättö/Fastpartner. Logistri äger som namnet indikerar främst logistikfastigheter och finansierar nu ett större förvärv. Slättö/Fastpartner ska nyproducera hyresfastigheter i Spånga/Bromsten. Andra obligationsköp har gjorts i Nordnet och Hexagon Composites som utvecklar och säljer system för förvaring och transport av gas.

 

Mer om fonden

Strategy Fund 3 NOK

Norsk investerare? Klicka här för vår norska hemsida. Grafen ovan visar utvecklingen för Carnegie Strategy Fund 3 (NOK). Fonden finns även tillgänglig i andelsklassen 3 (SEK). Carnegie Strategy Fund letar...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Signaler om svagare konjunktur
Carnegie Strategy Fund

Signaler om svagare konjunktur

Efter ett svagt mars blev det bättre fart på aktiemarknaderna i april. Fonden steg med 2,0 procent. Företagen kan generellt rapportera om ett starkt förstakvartal med hög vinsttillväxt. Bland fondens...

John Strömgren 1 maj 2018
Fin finsk fastighets-yield
Carnegie Strategy Fund

Fin finsk fastighets-yield

Värdepappersmarknaderna har under lång tid haft en enastående förmåga att bortse från olika politiska risker. Fokus har istället legat på inflationsförväntningar och företagens vinstutveckling, vilket lett till en god marknadsutveckling....

John Strömgren 1 april 2018
Höga förväntningar på rapporterna
Carnegie Strategy Fund

Höga förväntningar på rapporterna

Den ekonomiska tillväxten i världen överraskar positivt, vilket givit en extra skjuts till främst cykliska aktier. Baksidan av myntet är att oron för att inflationen ska ta fart får en...

John Strömgren 4 februari 2018