Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Nyhet

Osäker konjunktur, då köper vi livsmedelsbutiker

Fastighetsbolagen fortsatte ned på börsen i början av månaden, trots snabbt sjunkande långräntor. Som lägst handlades fastighetsindex nästan på samma låga nivå som sektorbotten i oktober förra året. Högre kreditmarginaler på obligationsmarknaden drivet bland annat av förnyad oro för sjunkande kreditbetyg, tyngde. Under slutet av månaden vände sentimentet och fastighetsbolagen tog nästan igen tappet från början av månaden.

Intressant att notera är att nyemissioner i bolag som handlas med stora rabatter mot rapporterad substans, fortsatt togs emot positivt på börsen. Normalt straffas bolag i den situationen. Nu är så mycket negativt inprisat i kursen, sammankopplat till svårigheter att omfinansiera obligationslån, att aktiemarknaden i stället reagerar positivt på detta, trots utspädning.

Ett av de senaste bolagen att annonsera en nyemission av aktier var Cibus. Emissionen skedde till kursen 92 kronor per aktie och aktien handlas i skrivande stund till en kurs runt 112 kronor. Jag tycker Cibus är ett mycket intressant fastighetsbolag och fonden deltog därför i emissionen. Huvudsakligen äger Cibus livsmedelsbutiker i Norden. Fastigheterna är förhållandevis högavkastande och hyresintäkterna ser jag som attraktiva givet full KPI-justering och hyresgäster som inte lär tappa intäkter ens i en lågkonjunktur. Belåningsgraden har varit något hög och obligationsförfall närmade sig. Emissionen löste båda problemen, möjligen kunde man även pausat utdelningen eller gjort en ännu större emission. Givet storleken på emissionen kommer det att dröja till efter den extra bolagsstämman den 20:e april, förutsatt att stämman röstar för emissionen, innan fonden får de aktier vi tecknat.

Som bekant kommer Castellum också att genomföra en nyemission. Det handlar om en företrädesemission på tio miljarder kronor. Villkoren kommer att presenteras först i början av maj. De senaste veckorna har den nye huvudägaren Akelius köpt fler aktier i Castellum. Sannolikt finns det fler större investerare som nu tycker att Castellum ser attraktivt ut. Castellum är det tredje största innehavet i fonden.

Författare

Jonas Andersson

Civilingenjörsexamen. Arbetat i finansbranschen sedan 1997 och på Carnegie Fonder sedan 2019.