Stäng
Språk
Meny

Osäker valutgång bidrag till en ökad volatilitet på börsen

Den andra vågen av Covid-19 rullar in över Europa och som en konsekvens har aktiemarknaderna vänt ner och uppvisat svaghet under månaden. Förhoppningar om att kunna undvika nya nedstängningar har tyvärr grusats. Länder som Frankrike, Tyskland och Spanien, för att nämna några, har tvingats agera och infört restriktioner för att bekämpa virusets framfart. För den ekonomiska återhämtningen i Europa är detta naturligtvis klart negativt. Den allt mer tilltagande smittspridningen kommer sannolikt innebära ökade stimulanser från både stater och centralbanker världen över.

Bolagsrapporterna för det tredje kvartalet har överraskat positivt. Kursreaktionerna har dock i stor utsträckning varit negativa, då de goda marginalerna främst var en följd av lägre kostnader. De svala kursreaktionerna kan nog även till viss mån förklaras av osäkra marknadsutsikter. Det amerikanska presidentvalet har naturligtvis stått i fokus under månaden och oavsett vem som vinner så har den osäkra valutgången definitivt bidragit till en ökad volatilitet på börsen. Marknaden har haft stora förhoppningar om att nya amerikanska finanspolitiska stimulanser ska komma på plats. Hittills har det visat sig svårt för de två partierna att komma överens. Mycket talar för att förhandlingarna kan bli utdragna och det kan nog dröja innan ett eventuellt nytt stimulanspaket är på plats.

 

Carnegie Total

Carnegie Total hade en negativ månad och sjönk med 2,21 procent. Av fondens aktiefonder utvecklades Carnegie Asia bäst med en uppgång på 0,7 procent. Carnegie Rysslandsfond, Carnegie Spin-off och Carnegie Småbolagsfond utvecklades negativt med en nedgång mellan 8,3 och 6,1 procent.

Inom räntedelen utvecklades Carnegie High Yield Select bäst med en uppgång på 0,68 procent. Även Carnegie Corporate Bond utvecklades väl och steg med 0,13 procent. Carnegie Investment Grade minskade med 0,1 procent under månaden.

 

Sverige

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin (PMI) steg från reviderade 55,9 i september till 58,2 i oktober. Återhämtningen fortsätter och indexet är nu på högsta nivån på över två och ett halvt år. Fyra av fem delindex bidrog till uppgången.  Även Konjunkturinstitutets barometerindikator som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin steg ytterligare i oktober, till 96,3, jämfört med reviderade 94,5 föregående månad. Efter bottennoteringen på 61,2 i april har indikatorn stigit sex månader i rad. Den starka oktobersiffran förklaras primärt av en mer positiv syn på lagersituation och orderstock.

Europa

Under månaden presenterade Eurostat statistik som visade att euroområdets BNP steg med 12,7 procent under det tredje kvartalet, jämfört med kvartalet före. Samtliga stora euroländer redovisade starkare BNP-siffror än vad analytikerna hade räknat med. BNP-återhämtningen under kvartalet är dock till stor del en mekanisk återhämtning från väldigt låga nivåer. De närmsta kvartalen blir mer intressanta och frågan är hur pass stor påverkan de nya restriktionerna kommer att få på realekonomin.

PMI för den europeiska tillverkningsindustrin steg från 53,7 i september till 54,8 under oktober. Indexet befinner sig klart över 50-nivån och indikerar tillväxt i ekonomin. Efterfrågan i den tyska tillverkningsindustrin visar fortsatta tecken på återhämtning. Inköpschefsindex för den tyska tillverkningsindustrin steg från reviderade 56,4 till 58,2 i oktober och noteras därmed på sin högsta nivå på två år. IFO-index som mäter klimatet inom näringslivet i Tyskland visar en mer pessimistisk bild. Efter fem månader med uppgång sjönk Indexet från 93,4 i september till 92,7 i oktober. Nedgången var större än vad analytikerna hade förväntat sig. De allt högre smittotalen gör tyska företag allt mer bekymrade.

USA

Industri-PMI (ISM) Inköpschefsindex steg till 59,3 i oktober jämfört med 55,4 i september. Det är den högsta nivån sedan augusti 2018. Efter en snabb uppgångsfas är det nog läge att vara lite försiktig när man ska tolka den höga indexsiffran. Historiskt så brukar aktiemarknaden utvecklas i paritet med de ekonomiska utsikterna, vilket syns tydligt när man plottar förändringstakten för inköpschefsindex i relation till utvecklingen på aktiemarknaden. Givet den höga nivån på ISM är det kanske inte så troligt att förbättringstakten håller i sig och att vi får se ytterligare starka uppgångar i ISM-index i närtid, vilket även speglar en mer försiktig hållning till börsens potential i närtid.

Ett nytt amerikanskt stimulanspaket förväntas men dröjer det för länge kanske det är upp till Federal Reserve att åter kliva in.

 

US: ISM Manufacturing y/y vs S&P 500 y/y
US: ISM Manufacturing PMI

Mer om fonden

Carnegie Total 3 SEK

Carnegie Total är en blandfond som investerar i några av Carnegie Fonders mest framgångsrika fonder. I Carnegie Total finns både aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att du får en god riskspridning....

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
Total ökar i Carnegie Global Quality Companies
Carnegie Total

Total ökar i Carnegie Global Quality Companies

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt är hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som mest, men...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet
Carnegie Total

Svagaste aprilmånaden sedan 70-talet

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022