Stäng
Språk
Meny

Osäkerheten på aktiemarknaderna fortgår

Osäkerheten på aktiemarknaderna fortgår och centralbanker världen över fortsätter att strama åt penningpolitiken för att få ner inflationen. Juni blev en dyster månad och de flesta av världens börser uppvisade nedgångar mellan 5-12 procent.

Vi kan därmed summera första halvåret som blev historiskt svagt. Dessutom kan vi konstatera att alla de stora tillgångsslagen utvecklats negativt under året (aktiemarknaden, kreditmarknaden och obligationsmarknaden). Volatiliteten har varit hög och vi kan även förvänta oss fortsatt stora svängningar på de finansiella marknaderna framöver. Vi ser till att hålla en väldiversifierad portfölj och vid stora marknadsrörelser ser vi till att rebalansera tillgångsslagen för att bibehålla riskprofilen i fonden.

Den amerikanska inflationen nådde 8,6 procent i maj, den högsta nivån på 40 år. På bara ett par månader har Fed svängt och höjt styrräntan från nollränta och obligationsköp i stor skala till att minska balansräkningen och genomföra stora räntehöjningar. I juni höjde Fed räntan med 75 punkter, den största höjningen sedan 1994. Utbudsdriven inflation är svår att bekämpa, men till slut kommer räntehöjningarna att dämpa aktivitetsnivån i ekonomin.

Mycket talar för att Federal Reserve även vid mötet i juli kommer att höja räntan med ytterligare 75 punkter och sedan 50 punkter i september. Centralbankerna har sitt inflationsmål och vill till varje pris undvika en pris- och löneinflationsspiral som kan riskera att inflationen biter sig fast under en längre tid. De snabba höjningarna bör på sikt medföra att inflationen blir ett övergående skeende men frågan är bara till vilket pris?

Ökningstakten för den amerikanska kärninflationen avtar vilket ger en indikation om att inflationen kommer att börja vika från höga nivåer. De amerikanska inflationsförväntningarna (Breakeven inflation rate 5yr) har kommit ner från 3,7 i mars till 2,65 i slutet av juni. Det signalerar att inflationsoron avtagit markant under de senaste månaderna. Det är snarare den ekonomiska tillväxten som står i fokus. Hur mycket kommer den ekonomiska aktiviteten bromsa in och hur djup blir en eventuell recession? En mjuklandning där tillväxten dämpas något men inte så mycket att efterfrågan tvärbromsar är fullt möjlig. Det kan mycket väl visa sig att Fed inte behöver trycka så hårt på bromsen..

Mer om fonden

Carnegie Total Plus 3 SEK

Carnegie Total Plus är en global blandfond som investerar i 80 procent aktiefonder och 20 procent räntefonder. Fonden investerar i ett urval av Carnegie Fonders mest framgångsrika aktie- och räntefonder, men...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Fed ”framtung” i sin räntehöjningscykel

Många av världens aktiemarknader uppvisade en stark utveckling under månaden. Globalt index (MSCI world) steg med 8 procent och den amerikanska marknaden (S&P500) med 9 procent. Nedstängningar och nolltolerans mot...

Magnus Gustafsson 9 augusti 2022
En miljö som gynnar värdebolag
Carnegie Total Plus

En miljö som gynnar värdebolag

Aktiemarknaden uppvisar kraftiga rörelser och mycket talar för att volatiliteten även framåt kommer att vara hög. Maj blev en händelserik månad där den amerikanska aktiemarknaden var ner 5,5 procent som...

Magnus Gustafsson 7 juni 2022
Indextunga namn backade mellan 10-50 procent under månaden
Carnegie Total Plus

Indextunga namn backade mellan 10-50 procent under månaden

Rapportperioden går mot sitt slut och många av bolagen som rapporterat har lyckats överträffa analytikernas förväntningar, vilket resulterat i höjda vinstestimat för innevarande år. April blev trots relativt starka kvartalsrapporter...

Magnus Gustafsson 5 maj 2022