Hoppa till innehåll

Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Listed Infrastructure

Oväntat odålig rapportsäsong

Med tre raka negativa kvartal bakom sig vände aktiemarknaderna uppåt igen under oktober. Något otippat kom vändpunkten i samband med en värre än väntad amerikansk inflationssiffra, vilket möjligtvis var ett tecken på hur kraftigt nedsålt det redan var. De kvartalsrapporter som kom under månaden var också generellt sett förvånansvärt bra i förhållande till förväntningarna, vilket gav ytterligare stöd för aktier. Det ska dock sägas att även om många resultat kom in över förväntan så börjar vi nu se vikande vinster i många sektorer. Exkluderat energisektorn så föll exempelvis vinsterna bland bolagen i S&P 500 med 5 procent jämfört med tredje kvartalet 2021.

Carnegie Listed Infrastructure utvecklades positivt under månaden om än inte lika bra som aktier överlag. Det ska heller inte komma som någon överraskning givet fondens mer defensiva inriktning. Bäst avkastande sektorer var vatteninfrastruktur och järnväg, efter ett antal starka kvartalsrapporter under månaden. Bäst avkastande bolag i portföljen var California Water Services (CWS), Veolia och Versign. CWS växte omsättningen med 4 procent jämfört med samma kvartal förra året och vinsten kom in på samma nivå. Båda låg dock över marknadens förväntningar. Verisign kom också med kvartalssiffror som överträffade estimaten. Omsättning som ökade 7 procent jämfört med samma kvartal förra året och vinsten steg med 8 procent. Bolaget fortsätter använda sin ansenliga kassa till att köpa tillbaka stora mängder aktier som ligger på en takt motsvarande fem procent av marknadsvärdet per år.

Trots oktobers återhämtningar på aktiemarknaderna finns fortsatt anledning att vara försiktig. Det finns överhängande risker när vi rör oss in i det fjärde kvartalet så som inflation som kan fortsätta överraska på uppsidan och lägre bolagsresultat. Infrastruktur fortsätter att utgöra ett intressant defensivt investeringsalternativ under denna tid av hög osäkerhet, med pålitliga kassaflöden, låg konjunkturkänslighet samt höga utdelningsnivåer.

Emanuel Furubo

Författare

Emanuel Furubo

Master of Science, Finance and Economics vid Warwick Business School. På Carnegie Fonder sedan 2021. Förvaltar Carnegie Listed Infrastructure, Carnegie Global Quality Small Cap och Carnegie Quality Companies.