Stäng
Språk
Meny

Överlag starka rapporter i oktober

Flera av fondens innehav rapporterade sina tredje kvartal under månaden. De flesta rapporterna kom in över förväntan. Vi följer kvartalsrapporterna och uppdaterar vår vy, men försöker samtidigt att hålla ett långsiktigt fokus vilket sällan ändras av en enskild kvartalsrapport.


I Lindabs fall visade kvartalsrapporten ännu en gång varför vi äger bolaget och varför vi äger det på lång sikt. Transformationsresan fick skjuts från avyttringen av Building Systems och även om vi hade hoppats på lite mer betalt för enheten, synliggörs nu underliggande verksamhet. 65-70 procent taxonomi alignment visar den starka ESG profilen, samtidigt som prishöjningar har kommit i god tid i denna cykel vilket visar hur stark position bolaget har. Med en tydlig förvärvsagenda tror vi på fortsatt vinsttillväxt och då ska inte Lindab handla på EV/EBITA 15x. Hatten av till VD Ola Ringdahl.

Electrolux, som är en av de mest blankade aktierna i Sverige, rapporterade ett tredje kvartal som i sin brist på större negativa nyheter får anses vara starkt med tanke på hur sektorn brottas med komponentbrist, fraktpriser och råvaruinflation. På kort sikt har vi en stark marknad vilket Electrolux VD kommenterade på rapportkonferensen. På medellång sikt kommer de senaste årens investeringsprogram generera en ny höjd lägsta nivå samtidigt som stora konkurrenter ser ut att bli underinvesterade. På lång sikt får vi connectivity. En uppkopplad diskmaskin har ingen bett om, men det kommer göra att Electrolux kan ta en större del av den lönsamma eftermarknaden som de idag bara har en liten del av.

Momentum Group rapporterade sista handelsdagen på månaden. Rejäl höjning av marginalen i affärsområdet Alligo och även Komponenter & Tjänster hade ett starkt kvartal. Den stora rabatten mot peers bör minska framöver, inte minst då avknoppning av Komponenter & Tjänster kommer ske under första halvåret 2022 och synliggöra dels hur lågt värderat de båda enheterna är, dels hur hög kvalité de båda enheterna har.

Mer om fonden

Carnegie Småbolagsfond A

Carnegie Småbolagsfond investerar i mindre bolag på Stockholmsbörsen. Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag, de har större möjligheter att växa och blir oftare uppköpta. Detta...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

Två nya innehav i december
Carnegie Småbolagsfond

Två nya innehav i december

Generellt har vi svårt att hitta fastighetsbolag med stark risk reward. Med stark kursutveckling för sektorn under 2021, mycket drivet av multipel, har börsen börjat prisa upp de bolag som...

Mattias Montgomery 7 januari 2022
G5 och Fortinova nya innehav i November
Carnegie Småbolagsfond

G5 och Fortinova nya innehav i November

Under månaden adderades G5 som ett nytt innehav. En spelutvecklare som fokuserar på kvinnor 35+ som är stark framför allt inom match-3 spel och hidden object. Vi ser flera vinstdrivare...

Mattias Montgomery 6 december 2021
Humble – ett nytt innehav
Carnegie Småbolagsfond

Humble – ett nytt innehav

Fonden har under månaden tagit in Humble som nytt innehav. Vi tror förvärven bidrar till att sänka riskerna för att en enskild produkt eller kategori faller undan, utan att gå...

Mattias Montgomery 6 oktober 2021