Stäng
Språk
Meny

Överlag svagt positivt

Carnegie Vega avkastade 0,2 procent under månaden och har därmed levererat en avkastning på -0,3 procent hittills i år. Det var överlag förhållande vis små rörelser i portföljen under maj och skillnaden mellan det bäst och sämst avkastande innehaven var 3,5 procent. Fondens bäst avkastande strategi under månaden var CTA. Framförallt gick den trendföljande fonden (+2,2%) bra tillsammans med mer diversifierande mellanlånga modeller (+3,2%) medan den mer kortsiktiga strategin hade en svagare, om än positiv, månad (+0,1%). Sämst avkastande strategi var diskretionär makro (-0,5%) där fondens enda innehav hade en svagare månad drivet av förluster från högre korträntor i Sverige och en försvagning av den norska kronan. Den systematiska makrofonden uppvisade ett bättre resultat (1+1%), framförallt drivet av relativa räntepositioner i samband med inflationsförväntningar som stigit de senaste månaderna nu dämpades något. Portföljens ESG-fokuserade impact-fond levererade också ett positivt resultat (+0,5%) och delade med sig av det arbete det gjort i sina portföljbolag under våren. Man har bland annat fokuserat på ersättningspolitik, där man röstat emot flera bonusförslag och istället argumenterat för att knyta kompensation hårdare till i tiden närliggande utsläppsmål samt andra, mer bolagsspecifika, mål för hälsa och säkerhet.

Hedgefond-index utvecklades också positivt under månaden med det breda HFRX Global upp +0,4 procent, drivet av mer marknadsexponerande aktiefonder och trendföljande strategier. Marknadsneutrala aktieförvaltare hade en svagt positiv månad och hjälptes av fortsatt bra avkastning från värdefaktorer relativt tillväxt och momentum. Makrofonder hade också positiv utveckling överlag och positioner inom räntor som påverkades kraftigt av inflationsoron i april bidrog starkt när marknaden började prisa in mer rimliga förväntningar på inflation och räntor. Trendföljande strategier hade en bra månad. Fortsatta trender inom valutor och råvaror bidrog till de starka resultaten.

Aktier hade en svagare månad i jämförelse mot de föregående. Efter en stark inledande vecka nollavkastade globala aktieindex under månaden med osäkerhet kring konjunktur, inflation och när samhällen kan öppna på riktigt som bidragande orsaker kring den mer avvaktande stämningen. Inflationsförväntningarna stävjades något under månaden och långräntorna föll tillbaka i USA samtidigt som US-dollarn försvagades. Samtidigt såg vi fortsatt expansion i råvarupriser drivet av en stark industricykel och både energier, basmetaller och jordbruksprodukter steg i värde.

Mer om fonden

Carnegie Vega A

Carnegie Vega investerar med ledande globala hedgefondförvaltare som beaktar och integrerar hållbarhet. Portföljen valutasäkras för att minimera oönskad risk. Fonden är konstruerad för att erbjuda ett attraktivt substitut till räntebärande...

Mer info
Köp fond

Fler artiklar

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”
Carnegie Vega

”En normaliserad marknad borde innebära gynnsamma förhållanden för dessa strategier”

Aktier hade sin första negativa månad på länge i september, drivet av oro kring ekonomisk och politisk utveckling i Kina, samt fortsatta utbudsproblem och flaskhalsar inom globala logistikkedjor. Amerikanska centralbanken...

Emanuel Furubo 8 oktober 2021
Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro
Carnegie Vega

Bäst avkastande strategier: trendföljande och systematisk makro

Globala aktier hade i sin helhet en positiv månad under juli men resultaten på världens börser var varierande. I Europa och USA utvecklades börserna bra men på de asiatiska marknaderna...

Emanuel Furubo 11 augusti 2021
Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder
Carnegie Vega

Tuff månad för lågkorrelerande hedgefonder

Aktier hade återigen en bra månad i juni drivet av fortsatt generös penningpolitik, ökad vaccinationstakt och låga marknadsräntor. Relativa aktiepositioner påverkades fortsatt kraftigt av att ”värde”-faktorer fortsatte att underpresterade mot...

Emanuel Furubo 9 juli 2021